Алвеоларни нерви

Алвеоларните нерви осигуряват чувствителността на зъбите. Те са клонове на петия черепномозъчен нерв – троичния нерв, който се дели на три големи клона; вторият и третият клон инервират съответно гоната и долната челюст. Те се разклоняват на по-малки нерви, които преминават в челюстната кост и навлизат в зъба през отвор на върха на корена му, foramen apicale.