Амалгама

Амалгама

Зъбната амалгама е сплав от живак, сребро, калай и мед. Повечето хора познават зъбната амалгама като сребърните пломби, които имат в устата си. Живакът, който представлява около 50% от амалгамата, свързва останалите метали и осигурява здравината, твърдостта и стабилността на пломбата.

Токсичен ли е живакът?

Живакът в състава на зъбната амалгама не е токсичен. Когато е сплавен с други метали, неговите качества се променят и е относително безвреден. Количеството живак, освобождавано от амалгамените пломби в устата е изключително малко е не носи риск.

Всеки човек е изложен на действието на живак от въздуха, водата и храната. Количеството на живака, което постъпва в тялото от амалгамата, е много по-малко от количеството на живака в храните, въздуха и водите.

Защо се използва живак в зъбната амалгама?

Живакът е единственият течен метал при стайна температура. Той се използва за осъществяване на връзка с останалите компоненти на сплавта – сребро, мед, калай, които се прибавят под формата на метални стружки. Непосредствено след смесването им амалгамата е пластична, което позволява нанасянето й в зъбния кавитет. Няколко минути по-късно тя започва да се втвърдява и се превръща в твърда и стабилна пломба.

Предимства на амалгамата

Амалгамата е материал, който е издържал проверката на времето и все още е един от най-безопасните, издръжливи и евтини материали, използвани за възстановяване на зъбите. Зъбната амалгама се използва от 150 години за лечение на зъбния кариес.

Амалгамата е евтин материал. Амалгамата се обработва лесно и добре запечатва зъбния кавитет. Вторичните корозионни продукти на амалгамата запечатват процепа между пломбата и зъба и предотвратяват развитието на вторичен зъбен кариес. Амалгамените обтурации имат висока издръжливост, по-висока от тази на фотополимерите.

Недостатъци на амалгамата

Недостатък на амалгамата е нейния тъмен цвят и липсата на естетика. Зъбната амалгама съдържа живак и амалгамените обтурации отделят малки количества живак.

Токсична ли е амалгамата?

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), вземайки предвид резултатите от всички налични проучвания на зъбната амалгама, излезе със становището, че зъбната амалгама е безопасна за възрастни и деца над 6-годишна възраст. Нивото на живака в тялото на пациентите с амалгамени пломби е много по-ниско от нивото на живака, което е свързано с нежелани здравни ефекти. Клиничните проучвания не показват зависимост между амалгамените пломби и здравословни проблеми.

Оскъдни са данните за потенциалните ефекти на амалгамата върху развитието на плода при бременни жени, при кърмачки и при деца под 6 години. Установеното количество на живака в кърмата при жени с амалгамени обтурации е много ниско и много под безопасната концентрация за прием  на живак, посочено от Environmental Protection Agency (EPA). FDA смята, че наличните данни потвърждават липсата на риск за нежелани ефекти при деца и кърмещи жени с амалгамени обтурации. Бременните и кърмещите жени трябва да се обърнат към личните си зъболекари, ако имат притеснения относно пломбите си от амалгама.

Някои хора имат алергия или повишена чувствителност към живак или други съставки на зъбната амалгама, която се проявява под формата на лигавични реакции. Амалгамата е противопоказана при пациенти с алергия към амалгама или някой от нейните компоненти.

Живакът в амалгамата еднакъв ли е с живака в някои видове риба?

Не. Живакът съществува под различни форми – елементарен живак, неорганичен живак и органичен живак (метилживак). В амалгамата живакът е в елементарна форма, която освобождава живачни пари, които постъпват в белите дробове. В рибата живакът е под формата на метилживак, форма на органичен живак, който постъпва през храносмилателната система. Организмът обработва двете форми на живака по различен начин. Метилживакът е по-токсичен от живачните пари.

Трябва ли да сменя амалгамените си пломби?

Ако пломбите ви са в добро състояние и няма вторичен кариес около тях, не се препоръчва замяната им. Смяната на пломбата е свързана с излишна загуба на твърда зъбна тъкан и излишна експозиция на живачни пари, които се отделят в процеса на отстраняване на пломбата.

При наличие на алергия към амалгама или нейни компоненти, замяната на амалгамените обтурации трябва да се обсъди със стоматолог.

Какви са алтернативите на амалгамата?

Днес съществуват амалгами, които не съдържат живак, каквато е амалгамата с високо медно съдържание.

Амалгамата може да бъде заменена и с други обтурационни материали – фотополимери, глайс-йономерни цименти, неблагородни метални сплави (метални инлеи), златни сплави (златни инлеи), керамика (керамични инлеи).

Консултирайте се с вашия стоматолог за най-целесъобразния избор на обтурационен материал.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация се свържете с д-р Мая Живкова
чрез формата за контакт или на телефон 0889 217 402

 

КОМЕНТАРИ