Nov
23
2012

Апекс-локатор

Апекс-локатор

Апекс-локаторът е електронен апарат за определяне на дължината на кореновия канал. Върхът на канала (апекса) има специфично електросъпротивление, което може да се измери с помощта на два електрода – единият обикновено се поставя върху устната, а другият се прикрепва към канален инструмент, който се въвежда в кореновия канал. Принципът на измерване е относително прост. При докосване на апекса с инструмента съпротивлението се понижава значително и електропроводимостта се усилва внезапно. Отделните уреди сигнализират в този момент със звук, светлина, дигитален знак или др.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация се свържете с д-р Мая Живкова
чрез формата за контакт или на телефон 0889 217 402

 

КОМЕНТАРИ