Dec
03
2013

Разтворите за изплакване на зъбите трябва ли да се използват всеки ден?

Кои са признаците на заболяване на венеца?

Кога трябва да се смени една коронка?

Колко време трябва да издържи една коронка?

Съществуват много видове конци за зъби – кои са най-добри?

Колко често трябва да проверявам зъбите си с рентгенови снимки?