Клинични случаи

Д-р Мая Живкова

Холивудска усмивка

Холивудска усмивкаХоливудска усмивка

Порцеланови фасети

Порцеланови фасетиПорцеланови фасети

Единични порцеланови фасети

Порцеланова фасетаПорцеланова фасета

Фотополимерни фасети

Фотополимерни фасетиХоливудска усмивкаФотополимерни фасетиФотополимерни фасетиФотополимерни фасетиФотополимерни фасетиФотополимерни фасети

Порцеланови коронки
Порцеланови коронкиПорцеланови фасети

Металокерамични коронки и мостове
Холивудска усмивкаМеталокерамични коронки с прагов порцелан и щифтЛечение на атриция абразия

Циркониеви коронки и мостове
Циркониев мост

Адхезивен мост
Адхезивен мостАдхезивен мост

Затваряне на разстояния между зъбите с фотополимер (бондинг)
Затваряне на разстояния между зъбите с фотополимерЗатваряне на разстояния между зъбите с фотополимерЗатваряне на разстояния между зъбите с фотополимерЗатваряне на разстояния между зъбите с фотополимерЗатваряне на разстояния между зъбите с фотополимер

Хирургична корекция на венеца (гингивопластика)
Порцеланова фасетаХоливудска усмивка

Лечение на абразия
Лечение на атриция абразия

Щифтова коронка
Щифтова коронкаМеталокерамични коронки с прагов порцелан и щифт

Инлеи и онлеи
Инлеи и онлеиИнлеи и онлеиИнлеи и онлеиИнлеи и онлеи