Инлеи и онлеи

Д-р Мая Живкова

Инлеи – оптимално решение за лечение на зъбен кариес
Инлеите, онлеите и овърлеите са пломби, които се изработват от зъботехник в лабораторията и се циментират върху зъба. Те се изработват при големи разрушения на зъба и позволяват анатомично възстановяване на зъба и запазване на здравето на венеца.

Разликата между инлеите, онлеите и овърлеите зависи от обхвата на разрушението на зъба. Инлеите възстановяват само разрушения на централната част на зъба и страничните му повърхности, онлеите – разрушения със засягане на един или повече туберкули, овърлеити – разрушение на цялата дъвкателна повърхност. Тези разлики са в голяма степен условни и треминът инлей е най-широко използван.

Онлеите и овърлеите се изработват при големи разрушения, позволяват съхранение на здравата зъбна тъкан и отсрочват изкуствените коронки. Наричат се още полукоронки.

Фотополимерен овърлей

Пациентка с голямо разрушение на долен шести зъб. Пациентката има високи естетични изисквания. Зъбът е възстановен с фотополимерен инлей, който покрива напълно останалите зъбни структури (овърлей).

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен инлей овърлей

Фотополимерен инлей овърлейФотополимерен инлей овърлейФотополимерен инлей овърлей
Фотополимерен инлей овърлей

 

Фотополимерен онлей

Пациентка с широко разрушение на горен първи кътник; контактът с предкътника не може да бъде възстановен с традиционна пломба. Пациентката има повишени естетични изисквания. Зъбът е изграден анатомично с фотополимерен онлей, който възстановява два разрушени туберкула и контакта със съседния зъб.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен овърлей

Пациентка с масивно разрушение на долен шести зъб вляво, засягащо коронката и коронарната 1/3 на корена на дисталния корен на зъба. Възстановяване с фотополимерен овърлей.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен овърлей

Пациент на 17 години с масивно разрушение на горен девитализиран предкътник. Възстановяване с фотополимерен овърлей.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Металокерамичен онлей

Замяна на обширна пломба от амалгама с металокерамичен инлей. Металокерамичният инлей има тънък метален кант по периферията си, поради което е показан за задни зъби и ръбовете му се разполагат по зъбни повърхности, които не са видими при усмивка.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Метални инлеи

Пациент на 30 години с оплаквания от задържане на храна и възпаление на венеца между два зъба с големи фотополимерни пломби. Анатомично възстановяване на зъбите с метални инлеи на първия и втория кътник за дълготраен резултат. При контролен преглед след 8 години състоянието на зъбите и венецът е идеално, без гингивит и вторичен кариес.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Метални инлеи

Метални инлеи

Метални инлеи

Метални инлеи

Метални инлеи


Метални инлеи

Метални онлеи

Пациент на 32 години. Саниране на съзъбието. Възстановяване на масивни разрушения на зъбните коронки на първи и втори кътник с метални онлеи и на 4 зъб – с щифтово пънче и металокерамична коронка. На контролен преглед след 9 години онлеите и коронката са в идеално състояние – без вторичен кариес и гингивит.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Метален онлей

Метални овърлеи

Пациентка на 27 години. Масивни дълбоки подвенечни разрушения на първия и втория кътник, засягащи и корените на зъбите, с показания за екстракция. Предложихме на пациентката възстановяване на зъбите с метални овърлеи с цел отсрочване на екстракцията.След хирургично откриване на корените бе взет отпечатък и бяха изработени метални овърлеи. Пациентката бе под наблюдение 5 години, през този период нямаше проблеми.

Зъботехник: Николай Бунчев

Металокерамичен овърлей

Пациент на 26 години. Девитализиран зъб с фрактура на лингвалната стена (откъм езика). Металокерамичен овърлей с керамичен праг откъм видимата страна и метален праг в невидимата зона откъм езика.
Зъботехник: Любомир Филимонов

Металокерамичен овърлей

Металокерамичен овърлей

Металокерамичен овърлей

Металокерамичен овърлей

Металокерамичен овърлей

Металокерамичен овърлей

Д-р Мая Живкова За повече информация за стоматологичните услуги на Естедентал се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или на телефон 0889 217 402


ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Лицева хармония
Анализ на усмивката
Безплатна естетична консултация

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Почистване на зъбите
Избелване на зъбите
Естетични пломби
Силанизиране
Порцеланови фасети
Фотополимерни фасети
Фотополимерни фасети
Инлеи
Коронки и мостове
Зъбни украшения

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Зъбен кариес
Стари пломба и счупени зъби
Силно разрушени зъби
Разстояния между зъбите
Неправилно подредени зъби
Абразия на зъбите
Оцветяване на зъбите
Венечна усмивка
Липсващи зъби

СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна стоматология
Естетична стоматология
Протетична стоматология
Хирургична стоматология