Инлеи

Д-р Мая Живкова

Инлей

Инлеят е специална пломба за задни зъби – предкътници и кътници, която се изработва от зъботехник. Инлеят изисква специално изпиляване на зъба. Инлеят се поставя в твърдо състояние и се циментира с цимент върху зъба. Позволява анатомично и естетично възстановяване на обширни разрушения на зъба и в много случаи отсрочва поставянето на коронка.

Инлеят заема междинно място между обикновена пломба и коронка.

Инлеите могат да бъдат естетични – от фотополимер, керамика, металокерамика, и неестетични – от метал.

Недостатъци на директните пломби

При обикновените пломби контурът на зъба се възстановява с матрица (метална или пластмасова лента) и в образуваното пространство се нанася пластичен материал – фотополимер или амалгама. Когато матрицата обхване плътно зъба, тя се опъва между ръбовете на разрушението под права линия. Съществуват множество матрични системи за преодоляване на този недостатък – матрици с изпъкнал контур. С тях се постига добър резулат при малки разрушения.

Инлей или директна пломба?

Ако контурът на зъба не бъде възстановен анатомично и не бъде постигнат плътен контакт със съседния зъб, между зъбите се задържа храна, която наранява венеца в междузъбното пространство и е причина за развитие на пародонтален джоб и зъбен кариес с течение на времето. Поради това възстановяването на контура на зъба и контакта му със съседния зъб е от изключително голямо значение.

Друг проблем с директните пломби е осигуряването на сухота на зъба. Зъбът трябва да е сух и чист, за да се осигури връзка между зъбната тъкан и материала, от който се изработва пломбата. Зъбният кариес често се развива под венеца и в тези случаи осигуряването на сухота е голямо предизвикателство. Ако зъбът се навлажни от слюнка, материалът не свързва със зъба и на това място се образува процеп, от който започва вторичен кариес. Изработването на пломба от пластичен материал отнема няколко минути, през които зъбът трябва да се поддържа сух; циментирането на инлия отнема само около 30 секунди.

Инлеят се изработва върху гипсов модел от зъботехник. Зъботехникът моделира анатомично липсващата част от зъба и създава плътен контакт със съседните зъби. Анатомичният дизайн и плътните контакти са определящи за здравето на венеца, а плътното прилягане на инлея към зъба предотвратява развитие на вторичен кариес.

Инлей или директна пломба?

Стоматологът преценява дали разрушението на зъба може да бъде възстановено оптимално с обикновена пломба. Ако това е невъзможно, ще ви препоръча инлей.

Относителни недостатъци на инлеите са усложнената им технология (изискват две посещения в кабинета и изработване от зъботехник) и по-високата им цена. Тяхната цена обаче се компенсира от по-дълготрайната им издръжливост – инлеите запазват функциите си много по-дълго от обикновените пломби, в продължение на много години.

Инлей или коронка?

Вашият стоматолог ще прецени дали да възстанови зъба ви с инлей или коронка.

Инлей, онлей или овърлей?

Няма стриктно разграничение между инлеите, онлеите и овърлеите.

Инлей онлей овърлей

Инлей се изработва при разрушение на централната част на зъба и на едната му стена, обикновено в  областта на контакт със съседния зъб (това е и основното показание за инлей).

Метални инлеи


Онлей се изработва при разрушение на централната част на зъба, един или два туберкула и една или две стени на зъба.

Фотополимерен онлей


Овърлей се изработва при разрушение, което обхваща дъвкателната повърхност на зъба, един или два туберкула и една или повече стени на зъба. По периферията си овърлеят се разполага предимно над нивото на венеца, което го отличава от коронката – коронката обхваща околовръстно зъба на нивото на неговата шийка. Овърлеят на практика представлява частична коронка (полукоронка). Той позволява запазване на всички здрави зъбни тъкани и доизграждане на разрушените зъбни тъкани със стабилен материал.

Металокерамичен овърлей

Как ще протече вашето лечение?

Първо посещение

В първото посещение се почиства зъбният кариес и зъбът се изпилява по специален начин. Взима се отпечатък, който се изпраща на зъботехника, и зъбът се възстановява с временна пломба.

Второ посещение

Във второто посещение готовият инлей се циментира с подходящ цимент.

Цени и гаранция

Цената на инлея зависи от материала – най-евтини са металните и фотополимерните инлеи, по-скъпи са металокерамичните инлеи и най-скъпи са керамичните инлеи.

Ние даваме гаранция от 2 до 4 години в зависимост от вида на инлея и особеностите на съответния зъб. Добре изработеният инлей може да изпълнява своята функция 10 и повече години.

Клинични случаи

Разгледайте нашата галерия.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация за инлеи, онлеи и овърлеи се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или на телефон 0889 217 402

ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Лицева хармония
Анализ на усмивката
Безплатна естетична консултация

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Почистване на зъбите
Избелване на зъбите
Естетични пломби
Силанизиране
Порцеланови фасети
Фотополимерни фасети
Инлеи
Коронки и мостове
Канално лечение
Зъбни украшения

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Зъбен кариес
Стари пломба и счупени зъби
Силно разрушени зъби
Разстояния между зъбите
Неправилно подредени зъби
Абразия на зъбите
Оцветяване на зъбите
Венечна усмивка
Липсващи зъби

СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна стоматология
Естетична стоматология
Протетична стоматология
Хирургична стоматология