Лицева хармония

Д-р Мая Живкова

Лицева хармония

Красотата е свързана предимно с хармонията и хармоничните пропорции. Терминът пропорция се отнася до математическото изражение на красотата.

Красотата не може да бъде измерена, но хармонията може се изрази чрез математически формули. Хармонията на лицето и усмивката може да бъде изразена чрез формули, които се използват като референтни критерии за оценка на човешкото лице спрямо идеала.

Проучвания при най-добре платените фотомодели от модни списания показаха, че настоящият идеал е лицевата естетика – леко протрудиран профил, ясно изразена костна структура, непрекъснато показване на горните резци, къса горна устна и естествено – прелъстителна усмивка.

При липса на лицева хармония, първото впечатление за лицето е, че не е балансирало, а вниманието се отклонява към диспропорционалните зони на лицето. Причина за лицевата дисхармония могат за бъдат тъмни и неправилно подредени зъби, венечна усмивка или диспропорционални части на лицето, като устни, нос и очи по отношение едни на други и на други лицеви структури.

При разделение на цялото на части, различни по форма и размери, които се отнасят една към друга в определени съотношения и пропорции, се говори за правила. Най-известното сред тези правила е т. нар. златно отношение.

Златното правило е известно от повече от 2000 години в изкуството и архитектурата. То може да бъде открито в пирамидите и готическите катедрали, в работите на Леонардо да Винчи. Защо лицевите и зъбните структури трябва да съвпадат със златното правило, за да бъдат възприемани като привлекателни и красиви?

Лицевите структури могат да имат и други пропорции и пак да бъдат възприемани като красиви. Това зависи от ефекта на индивидуалните форми, съотношението на различните форми и специфичните характеристики на възприятието.

Златното отношение

Златно отношение

Златното отношение е отношение, при което по-късата част към по-дългата част се отнася така, както по-дългата част към цялото. Всяко от тези отношения е рвно на 0.618.

Златното отношение е само един от параметрите, които дефинират хармонията и красотата. Много проучватния показаха, че тази пропорция създава определена естетична привлекателност, независимо от расата и други фактори.

Златното отношение е открито и в лицевите и зъбните структури

Лицеви пропорции

Височината на носа е в отношение с горночелюстната височина 1:0.618. Сумата от назалната и максиларната височина се отнася към  мандибуларната височина в отношение 1.618 :1. Отношението на мандибуларната височина към максиларната височина е 1.618 /0.618. Отношението на орофациална височина към назална височина 1.618:1.  Всяко от тези отношения  е равно на 1.618.

Зъбни пропорции

Ширината на централния резец е в златно отношение към ширината на латералния резец, който пък е в златно отношение с видимата част на кучешкия зъб.

Тъмните пространства около ъгълчетата на устните и външната повърхност на кучешките зъби при усмивка (букален коридор) се наричат негативни пространства. Негативното пространство е в златно отношение със зъбите от форнталния сегмент.

Въпреки че негативното пространство не привлича директно вниманието, то не може да бъде игнорирано. То създава баланс в усмивката и осигурява хармонично взаимодействие между усмивката и другите лицеви структури. Това показва, че някои фундаментални принципи се възприемат по-лесно от други. Наличието на латерално негативно пространство дава дълбочина и загадъчност на усмивката, а отсъствието му е свързано с естетически и функционални нарушения.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация за лицевата хармония се свържете с Естедентал чрез нашата форма за контакт или
на телефон 0889 217 402

ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Лицева хармония
Анализ на усмивката
Безплатна естетична консултация

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Почистване на зъбите
Избелване на зъбите
Естетични пломби
Силанизиране
Порцеланови фасети
Фотополимерни фасети
Инлеи
Коронки и мостове
Зъбни украшения

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Зъбен кариес
Стари пломба и счупени зъби
Силно разрушени зъби
Разстояния между зъбите
Неправилно подредени зъби
Абразия на зъбите
Оцветяване на зъбите
Венечна усмивка
Липсващи зъби

СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна стоматология
Естетична стоматология
Протетична стоматология
Хирургична стоматология