Коронки и мостове

Д-р Мая Живкова

Коронки и мостове

Коронките се изработват при големи разрушения на зъбите, а мостовете – при липса на един или повече зъби.

Коронка

Коронка се изработва при голямо разуршение на естествения зъб и по естетични показания. Коронката може да се постави върху естествен зъб и върху имплант.

Коронката обхваща плътно останалите зъбни тъкани и ги предпазва от допълнително увреждане. Коронка може да се постави при голямо разрушение, голяма пломба, след канално лечение (което е свързано с отслабване на зъба), оцветяване на зъба, неправилна форма и позиция на зъба в зъбната дъга.

Видове коронки

В зависимост от материала, от който са изработени, коронките биват:

Порцеланови коронки – висока естетика, висока цена
Циркониеви коронки – висока естетика, висока цена
Металокерамични коронки – висока естетика, умерена цена
Бленд-металокерамични коронки – умерена естетика, ниска цена
Метални коронки – ниска естетика, ниска цена
Пластмасови коронки – умерена естетика, ниска цена

Традиционните коронки обхващат видимата част от зъба от всички страни. Особен вид коронки са частичните коронки (полукоронки) – онлеи и овърлеи. Те заместват липсващите части от зъба, запазват всички здрави части и ги предпазват от фрактури.

Специално място заемат щифтовите коронки. Те се изработват, когато видимата част от зъба е напълно разрушена, но коренът му е здрав. Тези коронки се задържат с щифт, който се поставя в кореновия канал на зъба.

Изпиляването на зъба е от критично значение

За да бъде поставена корона, зъбът трябва да бъде изпилен по подходящ начин, под формата на конус.

Изпиляването на зъба е от критично значение за здравето на зъба, за здравето на венеца и за дълготрайността на самата коронка.

Изпиляване на зъба

Безпрагово изпиляване

При безпраговото изпиляване зъбът се изпилява околовръстно без рязка граница към корена. Изпиляването се извършва под нивото на венеца и ръбът на коронката също се разполага под нивото на венеца.

Недостатък на праговото изпиляване е, че не осигурява точна граница за ръба на коронката. По време на изпиляването се уврежда връзката на зъба с венеца, а в това пространство по-късно се разполага ръбът на коронката. Ръбът на коронката дразни венеца и поддържа възпаление, поради което венецът често се отдръпва и оголва коронковия ръб. Това води до влошаване на естетиката с времето. Откриването на корена е свързано и с повишена чувствителност при живи зъби и риск за кариес. Научете повече за безпраговото изпиляване.

Прагово изпиляване – красота и здраве

Недостатъците на праговото изпиляване се преодоляват чрез изпиляването на зъба с праг.
Прагово изпиляване за коронкаПри праговото изпиляване границата на изпиляване остава на нивото на венеца и така се запазва здравето на венеца и костта. Ширината на прагчето създава място за естетичния материал. Прагчето е по-тясно при метален ръб или по-широко при металокерамичен и керамичен ръб.

Праговото изпиляване е задължително за порцеланови коронки и порцеланови фасети – при тях ръбът на коронката се изработва от порцелан и осигурява максимална естетика.

В Естедентал се изработват само коронки с прагово изпиляване – естетични и безопасни за здравето на венеца. Научете повече за праговото изпиляване.

Мост

Мост се изработва при липса на един или повече зъби. Зъбите, които са съседни на липсващия, се изпиляват както за коронка.

Мост

В някои случаи може да се изработи и мост без изпиляване на зъбите – адхезивен (фотополимерен) мост.

Алтернатива на моста е възстановяване на липсващия зъб с имплант.

Научете повече за зъбните мостове.

Как ще протече вашето лечение?

Първо посещение

В първото посещение се извършва внимателен преглед на зъбите и венеца. Взима се предварителен отпечатък от зъбите за диагностичен модел (когато е необходимо) и за изработване на временна коронка/временен мост. Зъбите, които се нуждаят от коронка, обикновено са силно разрушени и често се налага предварителната им подготовка – канално лечение, обтурация, възстановяване с лято пънче. Тези манипулации изискват допълнителни посещения. Ако не се налагат, в първото посещение зъбът се изпилява и от него се взима отпечатък, който се изпраща в лабораторията. Изработва се временна коронка от пластмаса, която се залепва с временен цимент. Тя предпазва живия зъб, който е по-чувствителен след изпиляването, предотвратява преместването на зъба и другите зъби, възстановява естетиката и функцията на изпиления зъб.

Зъботехникът изработва коронката в специален апарат, наречен артикулатор. Този апарат възпроизвежда движенията на долната челюст и позволява на зъботехника да изработи коронката така, че след поставянето й в устата да я почувствате като своя. Обикновено не се налагат никакви корекции по коронката в устата на пациента.

Второ посещение

Във второто посещение коронката/мостът се залепва с постоянен цимент.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация за коронките и мостове се свържете с Естедентал чрез нашата форма за контакт илина телефон
0889 217 402

ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ

Лицева хармония
Анализ на усмивката
Безплатна естетична консултация

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ

Почистване на зъбите
Избелване на зъбите
Естетични пломби
Силанизиране
Порцеланови фасети
Фотополимерни фасети
Инлеи
Коронки и мостове
Зъбни украшения

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Зъбен кариес
Стари пломба и счупени зъби
Силно разрушени зъби
Разстояния между зъбите
Неправилно подредени зъби
Абразия на зъбите
Оцветяване на зъбите
Венечна усмивка
Липсващи зъби

СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна стоматология
Естетична стоматология
Протетична стоматология
Хирургична стоматология