Кога трябва да се смени една коронка?

Колко често трябва да проверявам зъбите си с рентгенови снимки?

Грижа се много за моите зъби, но въпреки това ми се появяват кариеси