Кога трябва да се смени една коронка?

Колко време трябва да издържи една коронка?