Кога трябва да се смени една коронка?

Какво представлява професионалното почистване на зъбите?