Dec
03
2013

Разтворите за изплакване на зъбите трябва ли да се използват всеки ден?