Зъбна агенезия

Зъбна агенезия

Зъбната агенезия е липса на зъби поради липса на зъбен зародиш. В зависимост от тежестта на състоянието се говори за хиподонтия – липса на по-малко от 6 зъба (без мъдреците), олигодонтия – липса на повече от 6 зъба (без мъдреците), и анодонтия – липса на всички зъби. 5% от хората имат липса на поне един зъб.

Най-честа в постоянното съзъбие е липсата на зародиш на последния зъб от всяка група – втория резец, втория предкътник и третия кътник, което показва връзка с еволюционна тенденция за редукция на съзъбието.

Освен липсата на зъби, хората с хиподонтия често имат малки, недоразвити или конични зъби (микродонтия). Често костта, която поддържа зъбите, не е развита нормално, а нормалните зъби закъсняват с пробива си. Когато липсва зародиш на постоянен зъб, временният зъб може да остане в устата на пациента по-дълго време, понякога до 50-годишна възраст.

Агенезията на зъбите има генетична етиология. Мутации на гените на одонтогенезата в ранните стадии водят до нарушение на развитието на множество зъби. Агенезията на зъбите може да е изолирано нарушение (в 80% от случаите) или асоциирана с други системни заболявания или синдроми.

Диагноза

Диагнозата се поставя въз основа на резултатите от клиничния преглед и рентгеновите изследвания.

Лечение

Липсата на единичен зъб обикновено е свързана с естетични проблеми. При наличие на микродонтия се наблюдава неправилна форма на зъбите и голямо разстояние между тях, което е свързано с пародонтални проблеми. Корекцията на формата на зъбите е възможна с протетични методи, а затварянето на междузъббните пространства – чрез ортодонтски методи. Липсата на единичен зъб може да бъде коригирана чрез поставяне на зъбен имплант или мост.

При наличие на множество липсващи зъби лечението е протетично – с фиксирани или подвижни протезни конструкции.

 

Д-р Мая Живкова За повече информация се свържете с д-р Мая Живкова
чрез формата за контакт или на телефон 0889 217 402

 

КОМЕНТАРИ