Изтриването на зъбите (атриция, популярна сред пациентите като абразия на зъбите) представлява износване на зъбите, което се дължи на междузъбните контакти. Атрицията започва от ръбовете на зъбите и дъвкателните повърхности и обикновено прогресира с времето. Атрицията е нормален процес, който се наблюдава с напредване на възрастта. Когато протича в млада възраст и с висока скорост, процесът е патологичен и изисква дентална интервенция. Атрицията често се дължи на стискане и триене на зъбите по време на сън (бруксизъм). Тя води до загуба на емайла, оголване на дентина, повишена чувствителност и дори до достигане на пулпата и развитие на пулпит. Лечението на атрицията е само протетично – чрез частични коронки или коронки.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
ЛЕЧЕНИЕ НА АБРАЗИЯ С ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ И КОРОНКИ

Пациент с абразия на предните горни и долни зъби и дълбока захапка. На първия етап от лечението след анализ на оклузията бе повдигната височината на захапката чрез оклузални фасети. Така се освободи място за възстановяване на предните зъби. Зъбите бяха възстановени с максимално щадящи конструкции – горните зъби с порцеланови коронки, а долните – с порцеланови фасети.

Абразията често се дължи на патологични рефлекси, като стискане и скърцане със зъби (бруксизъм), особено по време на сън, когато пациентът няма контрол. Поради това пациентът трябва да носи силиконова шина върху зъбите си по време на сън.

Абразията на зъбите е свързана с понижаване на височината на захапката и задълбочаване на нормалните гънки на кожата около носа и устата – т.нар. старчески вид. Възстановяването на височината на оклузията изглажда и кожните гънки и връща младия вид на лицето.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Лечение на абразия - повдигане на височината на захапката

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
ЛЕЧЕНИЕ НА АБРАЗИЯ С МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ КОРОНКИ И МОСТОВЕ

Пациент с абразия в напреднал стадий. Резците са абразирани до прозиране на пулпата и силно чувствителни. Пациентът има липсващи дъвкателни зъби и желае възстановяване на всички зъби с металокерамика и възстановяване на височината на захапката. Фронталните зъби са девитализирани и за изработени лети щифтови пънчета, които компенсират загубените тъкани на зъбната коронка. Изработени са отделни коронки на предните зъби (винаги се предпочитат отделни коронки, когато е възможно) и мостове на дъвкателните зъби. На пациента е препоръчано да носи назъбна шина за протекция на конструкциите по време на сън.

Абразията на зъбите (правилният термин е атриция) представлява износване на зъбите, което се дължи на междузъбните контакти. Атрицията започва от ръбовете на зъбите и дъвкателните повърхности и обикновено прогресира с времето. Атрицията е нормален процес, който се наблюдава с напредване на възрастта. Когато протича в млада възраст и с висока скорост, процесът е патологичен и изисква дентална интервенция. Атрицията често се дължи на стискане и триене на зъбите по време на сън (бруксизъм). Тя води до загуба на емайла, оголване на дентина, повишена чувствителност и дори до достигане на пулпата и развитие на пулпит. Тъй като зъбните тъкани не регенерират, лечението на атрицията е само протетично – чрез овърлеи или коронки.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Лечение на абразия

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
ЛЕЧЕНИЕ НА АБРАЗИЯ С ФОТОПОЛИМЕРНИ ФАСЕТИ

Пациентка с абразия на зъбите желае фотополимерни фасети с малко по-светъл цвят от естествения цвят на зъбите й. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване на горните зъби в едно посещение.

Фотополимерни фасети - краен резултат
Д-р Мая Живкова

За повече информация за лечението на абразията можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт