Абразията (изтриването на зъбите) (медицинският термин е атриция) представлява износване на емайла и дентина на зъбите. Изтриването на зъбите започва от ръбовете на зъбите и дъвкателните повърхности и обикновено прогресира с времето. Атрицията е нормален процес, който се наблюдава с напредване на възрастта.

Когато абразията на зъбите протича в млада възраст и с висока скорост, процесът е патологичен и изисква дентална интервенция. Често причината е стискане и триене на зъбите по време на сън (бруксизъм). Тя води до загуба на емайла, оголване на дентина, повишена чувствителност и дори до достигане на пулпата и развитие на пулпит.

Абразията на зъбите води до скъсяването им и понижение на височината на захапката, понякога и до дълбока захапка. Понижението на височината на захапката е води до скъсяване на долната трета на лицето и отпускане на кожните гънки – “старчески вид”.

Лечението на абразираните зъби е комплексно – възстановяване на зъбите с овърлеи, полукоронки или коронки, нормализиране на мускулния тонус и профилактика чрез назъбни шини.

Педставяме случаи на лечение на абразия на зъбите и повдигане на захапката от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Повдигане на захапката с композитни фасети и овърлеи – преди и след

Млада пациентка с абразирани резци и дълбока захапка. Пациентката желае повишение на височината на захапката и възстановяване на естетиката на предните зъби.

На първия етап от лечението захапката е повдигната с помощта на фотополимерни овърлеи за дъвкателните зъби. На втория етап от лечението, след възстановяването на височината на захапката и достатъчно пространство, са изработени директни фотополимерни фасети на горните и долните резци. Лечението е проведено без изпиляване на зъбите.

Продължителност на лечението – 2 седмици. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите с бондинг

Преди: Абразия на резците със скъсяване на клиничните корони, непрвилна форма на страничните резци и дълбока захапка. След: Възстановяване на височината на захапката с фотополимерни овърлеи и възстановяване на горните и долните резци с директни фотополимерни фасети.

Абразия на зъбите и дълбока захапка преди лечениеФотополимерни фасети след повдигане на захапката

Повишение на височината на захапката и повишение на долната трета на лицето с изглаждане на кожните гънки.

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите - преди и след

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Повдигане на захапката с композитни фасети и овърлеи – преди и след

Млад пациент с абразирани зъби. Височината на захапката е възстановена с фотополимерни овърлеи, а естетиката на предните зъби – с фотополимерни фасети. Лечението е проведено без изпиляване на зъбите. Продължителност на лечението – 2 седмици.Зъботехник: Любомир Филимонов.

Преди: Силно абрзирани зъби със скъсена височина и нарушена естетика. Липса на зародиш на втория страничен резец вляво (вдясно на снимката) и преместване на кучешкия зъб на неговото място с нарушаване на симетрията на усмивката. След: Оклузални овърлеи за повдигане на височината на дъвкателните зъби и директни фасети на предните зъби за възстановяване на естетиката. Горният ляв кучешки зъб е премоделиран като страничен резец.

Абразия на зъбите и понижение на захапката Фотополимерни овърлеи за повдигане на захапката

Фотополимерни фасети за възстановяване на абразирани зъби
Повдигане на захапката и фотополимерни фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Повдигане на захапката с овърлеи и бондинг – преди и след

Млада пациентка с абразирани резци и дълбока захапка. Пациентката желае повишение на височината на захапката и възстановяване на естетиката на предните зъби. Захапката е повдигната с помощта на фотополимерни овърлеи за дъвкателните зъби и директни фотополимерни фасети на горните резци. Лечението е проведено без изпиляване на зъбите.

Продължителност на лечението – 2 седмици. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Бондинг с естествен цвят

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Повдигане на захапката с овърлеи и бондинг – преди и след

Пациентка с дълбока захапка и пародонтит. Пациентката желае повишение на височината на захапката и възстановяване на естетиката и стаилносттта на предните зъби.

Захапката е повдигната с помощта на композитни овърлеи на дъвкателните зъби и директен бондинг на предните зъби.

Продължителност на лечението – 2 седмици. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Повдигане на захапката с бондингПовдигане на захапката с бондинг

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Повдигане на захапката с порцеланови фасети и коронки – преди и след

Пациент с абразия на предните горни и долни зъби и дълбока захапка. На първия етап от лечението е извършен анализ на оклузията и е повдигната височината на захапката чрез овърлеи. На втория етап са възстановени абразираните зъби. Здравите зъби са възстановени с порцеланови фасети, а увредените зъби – с порцеланови коронки. Абразията често се дължи на патологични рефлекси, като стискане и скърцане със зъби (бруксизъм), особено по време на сън, когато пациентът няма контрол. Поради това пациентът трябва да носи силиконова шина върху зъбите си по време на сън. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Преди: Абразия на резците и неестетичен вид.

Абразирани резци Абразирани резци

Дълбока захапка във фронталната област. Здрави дъвкателни зъби със запазена височина.

Дълбока захапка

Лечение: На първия етап от лечението е повдигната захапката чрез фотополимерни овърлеи.

Фотополимерни овърлеи Фотополимерни овърлеи

Отстранени са стари коронки, зъбите са препарирани за фасети или коронки в зависимост от остатъчните зъбни тъкани. Запазен е виталитетът на зъбите. С временните конструкции е фиксирана височината на захапката.

На втория етап от лечението са поставени порцеланови мостове и коронки с по-светъл цвят, избран от пациента.

Порцеланови коронки Порцеланови коронки

Порцеланови фасети Порцеланови коронки и фасеги
След: Възстановяване на височината на захапката и възстановяване на функцията и естетиката на зъбите с порцеланови мостове и коронки.

Порцеланови коронки и фасеги

Абразията на зъбите е свързана с понижаване на височината на захапката и задълбочаване на нормалните гънки на кожата около носа и устата – т.нар. старчески вид. Възстановяването на височината на оклузията изглажда и кожните гънки и връща младия вид на лицето.

Повдигане на височината на захапката

Лечение на абразия на зъбите и дълбока захапка - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:

Повишаване на захапката с металокерамични коронки и мостове – преди и след

Пациент с абразия в напреднал стадий. Резците са абразирани до прозиране на пулпата и силно чувствителни. Пациентът има липсващи дъвкателни зъби и желае възстановяване на всички зъби с металокерамика и възстановяване на височината на захапката. На пациента е препоръчано да носи назъбна шина за протекция на конструкциите по време на сън. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Лечение на абразия с металокерамични коронки и мостове - краен резултат

Преди: Напреднала абразия на горните зъби.

Лечение на абразия на зъбите - изходно състояние и диагностичен моделажЛечение на абразия на зъбите - изходно състояние и диагностичен моделаж

Лечение: Фронталните зъби са девитализирани и са изработени лети щифтови пънчета, които компенсират загубените тъкани на зъбната коронка. Изработени са отделни коронки на предните зъби (винаги се предпочитат отделни коронки, когато е възможно) и мостове за дъвкателните зъби.

Лечение на абразия - подготовка на абразираните зъби за щифтово изграждане с щифтови пънчета и металокерамични коронки Лети метални щифтови пънчета на работния модел

Лети метални щифтови пънчета Лечение на абразия - възстановяване с металокерамични коронки
Лечение на абразия - възстановяване с лети щифтови пънчета и металокерамични коронки Лечение на абразия - възстановяване на дъвкателните зъби с металокерамични мостове
Металокерамични мостове и коронки на работния модел Металокерамични мостове и коронки на работния модел
След: Възстновяване на захапката и естетиката с металокерамични конструкции.

Лечение на абразия

Д-р Мая Живкова

За повече информация за лечението на абразията можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт