Фотополимерните възстановявания са известни с популярното название бондинг. Бондинг е техниката на свързване на фотополимера с естествения зъб с помощта на свързващо вещество – бонд. Всички корекции на зъбите с фотополимери се извършват с помощта на бондинг-техниката. Всички корекции на зъбите с фотополимери се извършват с помощта на бондинг-техниката – обикновени и послойни пломбифотополимерни фасетизатваряне на диастеми и треми, адхезивни мостове и др.

Бондингът е най-простият, най-малко инвазивният и най-евтиният начин за естетична корекция. Изпиляването на зъба е минимално или дори липсва напълно, а процедурата често се извършва в рамките на едно посещение в кабинета.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
БОНДИНГ – КРАСИВА УСМИВКА В ЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ

Пациентка с множество кариеси желае едноетапно възстановяване. Зъбите са възстановени с фотополимерни изграждания (бондинг) в едно посещение.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
АДХЕЗИВЕН МОСТ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ

Пациентка с множество липсващи зародиши на постоянните зъби, персистиращи млечни зъби и разстояния между зъбите, включително във видимата област. Вторият горен резец вдясно е недоразвит, а десният кучешки зъб е заел мястото на липсващия първи предкътник, освобождавайки празно пространство. Дефектът е възстановен с адхезивен мост – мост, изработен от фотополимер и подсилен със специално кевларно влакно – Ribbond. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване на зъбите в едно посещение.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
АДХЕЗИВЕН МОСТ НА ДЪВКАТЕЛЕН ЗЪБ

Пациентка с изваден  втори предкътник горе вдясно. Директно възстановяване с адхезивен мост с Ribbond, Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Директен адхезивен мост - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:
ФОТОПОЛИМЕРНИ ФАСЕТИ

Пациентка, желаеща фотополимерни фасети с естествен цвят. Едновременно са санирани и наличните кариеси. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Фотополимерни фасети
Фотополимерни фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:
ХОЛИВУДСКА УСМИВКА С ФОТОПОЛИМЕРНИ ФАСЕТИ

Пациент, който желае холивудска усмивка с фотополимерни фасети без изпиляване на зъбите. Фасетите са изработени в едно посещение. Използван е фотополимер с избелен цвят, много по-светъл от най-светлия естествен цвят.

Холивудска усмивка с фотополимерни фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:
ЗАТВАРЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕ С БОНДИНГ

Пациентка с разстояние между централните резци (диастема) и странични резци с неправилна форма. Премоделиране на зъбите с фотополимер без изпиляване. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Бондинг - затваряне на разстояния между зъбите

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 7:
ЗАТВАРЯНЕ НА ДИАСТЕМА С БОНДИНГ

Пациентка с диастема, липсващи зародиши на горните странични резци и кучешки зъби, заели мястото на страничните резци. Директно затваряне на диастемата и консервативно премоделиране на кучешките зъби в странични резци в едно посещение без изпиляване на зъбите. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Диастема и липса на зародиши на страничните рецзи
Д-р Мая Живкова

За повече информация за бондинга можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт