Единичните порцеланови фасети са голямо предизвикателство пред стоматолога и зъботехника, тъй като се изисква напълно точно възпроизвеждане на формата, цвета и особеностите на естествените зъби на пациента. Най-често се използват при увреждане на единични зъби във видимата област, например след канално лечение и потъмняване на зъба или след травма.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
ГИНГИВОПЛАСТИКА И ЕДИНИЧНИ ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

Пациентка с две основни оплаквания – разлика в цвета и формата на две единични порцеланови фасети на централния и страничния резец горе вдясно (вляво на снимките) и възпаление на венеца около тези фасети и асиметрия на венечния контур. Извършена е гингивална пластика и са изработени нови порцеланови фасети с естествения цвят на зъбите на пациентката (В1). Постигната е симетрия на усмивката.

Изработването на единични фасети едностранно е едно от най-големите предизвикателства в естетичната стоматология.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Гингивална пластика и порцеланови фасети - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
ЕДИНИЧНА ПОРЦЕЛАНОВА ФАСЕТА

Пациентка със страничен резец, разположен зад съседните зъби в зъбната дъга. С порцеланова фасета е възстановена симетрията на усмивката.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Единична порцеланова фасета - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ РЕЗЦИ

Млада пациентка, която желае промяна на формата на горните централни резци. Изработени са две порцеланови фасети на горните централни резци в естествения цвят на пациентката (А2).

Зъботехник: Любомир Филимонов

Порцеланови фасети на централните резци - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:
ГИНГИВОПЛАСТИКА И ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

Пациентка с асиметричен гингивален контур, която желае корекция на гингивалния контур и порцеланови фасети на горните резци.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Гингивопластика и порцеланови фасети
Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт