Единичната порцеланова фасета е голямо предизвикателство пред стоматолога и зъботехника, тъй като тя трябва да възпроизведе напълно формата, цвета и особеностите на естествените зъби на пациента. Най-често единична порцеланова фасета се използва при увреждане на един или два съседни зъби във видимата област – например зъби с големи кариеси и големи неестетични пломби или зъби след канално лечение с промяна на цвета.

Представяме случаи на единични едностранни порцеланови фасети от нашата практика – преди и след лечението.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Едностранни порцеланови фасети на централен и страничен резец – преди и след

Млада пациентка с девитализирани централен и страничен резец вдясно (на снимата вляво) с променен цвят и големи неестетични пломби. Пациентката желае възстановяване с порцеланови фасети и лека промяна на формата на здравите резци вляво, която е извършена с фотополимер (бондинг). Зъботехник: Любомир Филимонов.

Едностранни порцеланови фасети на горни резци

Преди: Девитализирани горни централен и страничен резец с променен цвят в резултат от каналното лечение и големи неестетични пломби. Пломбите са отстранени изцяло.

Изходно състояние - дефитализирани зъби с променен цвятИзполяване за порцеланови фасети

След: Изработени са порцеланови фасети с естествен цвят. Пациентката има овална форма на зъбите, но желае по-правоъгълна форма на резците. Фасетите са изработени според желанията на пациентката, а здравите резци са премоделирани с фотополимер за постигане на симетрия (бондинг).

Едностранни порцеланови фасети на горни резци - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Гингивопластика и едностранни порцеланови фасети на централен и страничен резец – преди и след

Млада пациентка с две основни оплаквания – разлика в цвета и формата на две порцеланови фасети (на централния и страничния резец вдясно – вляво на снимките) и възпаление на венеца около тези фасети и асиметрия на венечния контур. Извършена е хирургична корекция на венеца (гингивална пластика) и са изработени нови порцеланови фасети с естествения цвят на зъбите на пациентката (В1). Постигната е симетрия на усмивката. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Гингивопластика и порцеланови фасети - краен резултат

Преди: Изходно състояние – порцеланови фасети на централния и страничния резец вдясно (вляво на снимката) с различна форма и цвят от тези на естествените зъби на пациентката. Асиметрия на гингивалния контур в областта на фасетите и хронично възпаление на венеца (гингивит) с подуване, промяна на цвета и кървене.

Изходно състояние - порцеланови фасети с различна форма и възпаление на венецаАсиметрия на гингивалния контур

Лечение: На първия етап от лечението е отстранена порцелановата фасета на централния резец и е извършена хирургична корекция на венеца. Изработена е нова порцеланова фасета с форма, която направлява правилното заздравяване на венеца.

Изпиляване на централния резец за фасета Порцеланова фасета на работния модел


На втория етап от лечението е отстранена фасетата на страничния резец, извършена е хирургична корекция на венеца и е изработена нова порцеланова фасета. Пациентката има овална форма на зъбите, но желае по-правоъгълна форма на страничния резец. Изработена е фасета с желаната от пациентката форма на десния страничен резец (вляво на снимката), а левият страничен резец е премоделиран до постигане на същата форма с помощта на фотополимер (бондинг).

Изпиляване на страничния резец за фасета Порцеланова фасета на работния модел

След: Възстановяване на симетрията на усмивката – възстановяване на формата и цвета на резците и симетрия на гингивалния контур.

Гингивопластика и порцеланови фасети - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Единична порцеланова фасета – преди и след

Млада пациентка със страничен резец, разположен извън зъбната дъга с липса на място. С порцеланова фасета е възстановена симетрията на усмивката, доколкото е възможно. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланова фасета - краен резултат

Преди: Десният страничен резец (на снимката вляво) е разположен извън зъбната дъга, зад останалите зъби. Неправилната позиция на десния кучешки зъб създава допълнително усещане за асиметрия. Оптималното лечение в този случай е ортодонтско с освобождаване на място за страничния резец и кучешкия зъб и подреждането им в зъбната дъга, но пациентката желае консервативно лечение без корекция на кучушкия зъб.

Страничен резец извън зъбната дъгаСтраничен резец извън зъбната дъга - изпиляване за фасета

След: Изработена е удебелена порцеланова фасета за страничния резец, която да компенсира отчасти задната позиция на зъба.

Порцеланова фасета на работния моделПорцеланова фасета - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Порцеланови фасети на горните централни резци

Млада пациентка, която желае промяна на формата на централните резци с порцеланови фасети. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Порцеланови фасети на горните централни резци – преди и след

Млада пациентка, която желае замяна на бондинг на горните централни резци с порцеланови фасети. Зъботехник: Любомир Филимонов.

 

Порцеланови фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:

Порцеланови фасети на централните резци – преди и след

Млада пациентка с ротиран горен централен резец и липса на място поради преместване на страничния резец на мястото на централния. Изработени са порцеланови фасети на горните централни резци с минимално изпиляване за запазване на виталитета на зъбите и подобряване на хармонията на усмивката. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети

Порцеланови фасети

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт