Естетични обтурации

Естетичната обтурация (пломба) има три задачи – да предпази естествените тъкани на зъба (да спре прогресията на кариеса), да възстанови формата на зъба и да възстанови красотата на зъба.

 

Естетичните пломби се изработват при дефекти или разрушения на зъбите – зъбен кариес, фрактура на зъба (в резултат на травма) или за смяна на стари пломби от неестетичен материал (амалгама, остарял фотополимер с променен цвят или дефекти). Промяната на външния вид на стара пломба е показание за смяна на пломбата дори когато пломбата е здрава и няма зъбен кариес.

Естетични пломби

 

Естетичните обтурации се изработват с помощта на естетични материали – фотополимер и порцелан.

 

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Пломбите от фотополимер могат да се изработят директно в устата на пациента – чрез нанасяне на полимер в пластично състояние и полимеризирането му на място, или се изработват от зъботехник върху гипсов модел и се циментират върху зъба със специални фотополимеризиращи цименти (инлеи).

Естетичните фотополимерни пломби могат да бъдат обикновени, при които зъбът се възстановява с висококачествен фотополимер с подходящ цвят, или послойни – за възстановяването на зъба се използват няколко вида фотополимерни маси, които се нанасят в отделни слоеве и възпроизвеждат максимално точно естествената структура на зъбите – различните цветове и нюанси в различните участъци на зъба, полупрозрачността, флуоресценцията на зъбните тъкани, прозрачността на режещия ръб на зъба. Послойните фотополимерни обтурации най-често се изработват при предни зъби при повишени естетични изисквания на пациента. Изискват клиничен опит, повече време, по-трудоемки са и цената им е по-висока.

 

Клиничен случай:
Естетично възстановяване на множество кариеси в едно посещение

 

Бондинг
Възстановяванията с фотополимер често се наричат бондинг. Бондинг е самата техника на свързване на фотополимера с естествения зъб – с помощта на свързващо вещество, което се нарича бонд. Всички корекции на зъбите с фотополимери се извършват с помощта на бондинг-техниката – обикновени и послойни обтурации, фотополимерни фасети, затваряне на диастеми и треми и др.

 

Инлеи
При обикновените пломби контурът на зъба се възстановява с матрица (метална или пластмасова лента) и в образуваното пространство се нанася пластичен материал – фотополимер или амалгама. Когато матрицата обхване плътно зъба, тя се опъва между ръбовете на разрушението под права линия. Съществуват множество матрични системи за преодоляване на този недостатък – матрици с изпъкнал контур. С тях се постига добър резултат при малки разрушения.

Инлей или директна пломба?

 

Ако контурът на зъба не бъде възстановен анатомично и не бъде постигнат плътен контакт със съседния зъб, между зъбите се задържа храна, която наранява венеца в междузъбното пространство и е причина за развитие на пародонтален джоб и зъбен кариес с течение на времето. Поради това възстановяването на контура на зъба и контакта му със съседния зъб е от изключително голямо значение.

Друг проблем с директните пломби е осигуряването на сухота на зъба. Зъбът трябва да е сух и чист, за да се осигури връзка между зъба и материала, от който се изработва пломбата. Зъбният кариес често се развива под венеца и в тези случаи осигуряването на сухота е трудно. Ако зъбът се навлажни от слюнка, материалът не свързва със зъба и на това място се образува процеп, от който започва вторичен кариес. Изработването на пломба от пластичен материал отнема няколко минути, през които зъбът трябва да се поддържа сух; циментирането на инлея отнема само около 30 секунди.

При по-големи разрушения на задните зъби се предпочита изработването на инлеи от фотополимер – те се изработват от зъботехник върху гипсов модел и се циментират в готов вид върху зъба. Зъботехникът моделира анатомично липсващата част от зъба и създава плътен контакт със съседните зъби. Анатомичният дизайн и плътните контакти са определящи за здравето на венеца, а плътното прилягане на инлея към зъба предотвратява развитие на вторичен кариес.

 

Клиничен случай:
Фотополимерен инлей

Фотополимерен овърлейФотополимерен овърлей

 

ПОРЦЕЛАНОВИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Порцеланът е естетичен и стабилен материал. От порцелан се изработват инлеи за задните зъби и фасети за предните зъби. Порцелановите конструкции се изработват от зъботехник и се циментират върху зъба в готов вид със специални фотополимеризиращи цименти.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за естетичните пломби можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт