ЦЕНИ НА ФАСЕТИТЕ – 2024 г.

 ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ (до 31 май 2024 г.)
 Холивудска усмивка – бондинг с избелен цвят (до 20 зъба) 1700 лв.
 Пълна промяна на усмивката – бондинг с естествен по-светъл цвят (до 20 зъба) 1700 лв.
 Частична промяна на усмивката – бондинг с естествен цвят (6 зъба)  600 лв.
Фотополимери: GC Essentia (Япония), Amaris, Voco (Германия)

Цените на зъбните фасети се определят основно от материала и от метода, по който се изработват. Порцелановите фасети са по-скъпи от фотополимерните фасети. Фотополимерните фасети, изработени от зъботехник, са по-скъпи от фасетите, изработени от стоматолог.
 Фотополимерна фасета (за 1 зъб)
Фотополимерна фасета – директна 1 160 лв.
Фотополимерна фасета – инжекционна техника 2 200 лв.
Лабораторна фотополимерна фасета 3 450 лв.
Диагностичен моделаж 4   60 лв.
 Порцеланова фасета (за 1 зъб)
Порцеланова фасета 5 600 лв.
Диагностичен моделаж 4   60 лв.
Mock-up 5   60 лв.
Временна фасета 6   60 лв.

 

При взимането на решение за избор между порцеланови и фотополимерни фасети трябва да се има предвид и дълготрайността на фасетите. Годността на порцелановите фасети е повече от 10 години, а на фотополимерните фасети – около 2–4 години.

Естедентал предлага демонстрация на бъдещия резултат при посещение в кабинета. Когато пациентът иска “холивудска усмивка”, има избор между фотополимер с избелен цвят и висока плътност и много бял ефект и фотополимер с избелен цвят и полупрозрачност, при който се постига по-естествен бял цвят.

Естедентал предлага изработване на фотополимерни фасети (бондинг) с висококачествени материали, включително бюджетно решение (с немския фотополимер Charisma classic).

С 20-годишен опит в изработването на фотополимерни фасети с различни материали, можем да Ви предложим най-подходящото за Вас решение от гледна точка на цена и качество и предлагаме гаранция.

Предлагаме индивидуални ценови оферти при изработване на повече от 6 фотополимерни фасети.

Фотополимерни фасети – директни

Фотополимерни покрития на видимите зъбни повърхности, които се моделират директно върху зъбите на пациента. Подходящи са при пациенти, които желаят бързо изработване на фасетите – в едно посещение.

Бондинг с избелен цвят - холивудска усмивка

Бондинг с избелен цвят - холивудска усмивка

Фотополимерни фасети – инжекционна техника

Инжекционната техника изисква две посещения на пациента. В първото посещение се взиа отпечатък от зъбите и в лабораторията се отлива модел, върху който зъботехникът моделира бъдещите фасети на пациента. Във второто посещение с помощта на този модел се изработват фасетите на пациента. Този метод е свързан с допълнително оскъпяване поради лабораторния моделаж на бъдещата усмивка.

Фотополимерни фасети – лабораторни

Фотополимерни фасети, които се изработват в зъботехническата лаборатория. Индиректните фасети изискват 2 или 3 посещения и задължително временни фасети.

Порцеланови фасети

Порцеланови (керамични) покрития на видимите зъбни повърхности, които се изработват в зъботехническата лаборатория. Порцелановите фасети изискват задължително временни фасети.

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Временни фасети

Изработват се от естетичен фотополимер, възстановяват естетиката и дъвкателната функция на зъбите и предпазват изпилените зъби от разместване до залепването на постоянните фасети. Временните фасети са задължителни. Научете повече за временните фасети.

Порцеланови фасети – временни фасети, mockup

Диагностичен моделаж (wax-up)

Восъчен модел на бъдещите фасети; изработва се от зъботехник върху гипсов модел. Не е задължителен. Прави се, когато пациентът желае фасети, които значително се различават по форма и размер от естествените му зъби и иска да види как ще изглеждат бъдещите фасети преди започване на лечението. Научете повече за диагностичния моделаж.

Порцеланови фасети – диагностичен моделаж

Mock-up

Фотополимерен модел на бъдещите фасети, който се изработва върху зъбите на пациента и му позволява да види бъдещите фасети в устата си преди започване на лечението. Не е задължителен. Прави се, когато пациентът желае фасети, които значително се различават по форма и размер от естествените му зъби. Научете повече за mock-up.

Mock-up преди порцеланови фасети

СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ФАСЕТИ

Срок на изработване на порцеланови фасети

Посочените цени на порцелановите фасети са валидни за стандартен срок на изработване – обикновено 10–14 дни за 2–4 фасети, 14–18 дни за 6 фасети, 18–21 дни за повече от 6 фасети. Съществува възможност и за експресно изработване на зъбите (3–7 дни в зависимост от броя на фасетите) с допълнително оскъпяване от 30%.

Срок на изработване на фотополимерни фасети

Директни фотополимерни фасети се изработват в едно посещение. Индиректните фотополимерни фасети се изработват в сроковете, посочени за порцелановите фасети.

ИНДИВИДУАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

Цялостната промяна на усмивката с фасети се извършва в много етапи и изисква много отделни процедури и различни материали.

Практика на Естедентал е да предлага индивидуални ценови оферти на своите пациенти с инидивидуална отстъпка в цената след провеждане на клиничен преглед и оценката на индивидуалната ситуация.

ГАРАНЦИЯ ЗА ФАСЕТИТЕ

Естедентал предлага гаранция за фасетите. Гаранционният период се определя индивидуално въз основа на вида на фасетите и индивидуалното състояние на пациента (устойчивост към кариес, ниво на зъбната хигиена, заболявания на венеца и други рискови фактори като бруксизъм и тютюнопушене). Гаранционният период обикновено е около 2 години. Ако се появи проблем с вашите фасети в гаранционния период, те ще бъдат поправени или заменени безплатно.

Гаранцията е валидна при спазване на препоръките за грижи за фасетите и редовни контролни прегледи.

Повечето фасети издържат много по-дълго време от гаранционния срок.

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултат

Научете повече за порцелановите фасети →

Разгледайте повече случаи на порцеланови фасети →

Научете повече за фотополимерните фасети →

Разгледайте повече случаи на фотополимерни фасети →

Д-р Мая Живкова

За повече информация за цените на фасетите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт