ЦЕНИ НА ФАСЕТИТЕ

Цените на зъбните фасети се определят основно от материала и от метода, по който се изработват. Порцелановите фасети са по-скъпи от фотополимерните фасети.

При взимането на решение за избор между порцеланови и фотополимерни фасети трябва да се има предвид и дълготрайността на фасетите. Годността на порцелановите фасети е повече от 10 години, а на фотополимерните фасети – около 3–5 години.

 Фотополимерна фасета (за 1 зъб)
Диагностичен моделаж 1   20 лв.
Директна фотополимерна фасета 2 110 лв.
Индиректна фотополимерна фасета 3 350 лв.
 Порцеланова фасета (за 1 зъб)
Диагностичен моделаж 1  20 лв.
Mock-up 4   40 лв.
Временна фасета 5   40 лв.
Порцеланова фасета 6 450 лв.

Диагностичен моделаж (wax-up)

Восъчен модел на бъдещите фасети; изработва се от зъботехник върху гипсов модел. Не е задължителен, но е препоръчителен. Прави се, когато пациентът желае фасети, които значително се различават по форма и размер от естествените му зъби и иска да види как ще изглеждат бъдещите фасети преди започване на лечението. Научете повече за диагностичния моделаж.

Порцеланови фасети – диагностичен моделаж

Mock-up

Фотополимерен модел на бъдещите фасети, който се изработва върху зъбите на пациента и му позволява да види бъдещите фасети в устата си преди започване на лечението. Не е задължителен, но е препоръчителен. Прави се, когато пациентът желае фасети, които значително се различават по форма и размер от естествените му зъби. Научете повече за mock-up.

Mock-up преди порцеланови фасети

Фотополимерни фасети – директни

Фотополимерни покрития на видимите зъбни повърхности, които се изработват в устата на пациента. При поставянето на директни фотополимерни (композитни) фасети може да е необходим восъчен моделаж. Изработват се в едно посещение.

Абразия на зъбите и дълбока захапка преди лечениеФотополимерни фасети след повдигане на захапката

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите - преди и след

Фотополимерни фасети – индиректни

Фотополимерни покрития на видимите зъбни повърхности, които се изработват в зъботехническата лаборатория. Индиректните фасети изискват задължително временни фасети и незадължително, но препоръчително, диагностичен моделаж и mock-up.

Порцеланови фасети

Порцеланови (керамични) покрития на видимите зъбни повърхности, които се изработват в зъботехническата лаборатория. Порцелановите фасети изискват задължително временни фасети и незадължително, но препоръчително, диагностичен моделаж и mock-up.

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Временни фасети

Изработват се от естетичен фотополимер, възстановяват естетиката и дъвкателната функция на зъбите и предпазват изпилените зъби от разместване до залепването на постоянните фасети. Временните фасети са задължителни. Научете повече за временните фасети.

Порцеланови фасети – временни фасети, mockup

СРОКОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ФАСЕТИ

Срок на изработване на порцеланови фасети

Посочените цени на порцелановите фасети са валидни за стандартен срок на изработване – обикновено 7–10 дни за 2–4 фасети, 10–14 дни за 6 фасети, 14–21 дни за повече от 6 фасети. Съществува възможност и за експресно изработване на зъбите (3–7 дни в зависимост от броя на фасетите) с допълнително оскъпяване от 30%.

Срок на изработване на фотополимерни фасети

Директни фотополимерни фасети се изработват в едно посещение. Индиректни фотополимерни фасети се изработват в сроковете, посочени за порцелановите фасети.

ИНДИВИДУАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

Цялостната промяна на усмивката с фасети е комплексно естетично възстановяване, което се извършва в много етапи и изисква много отделни процедури и различни материали.

Практика на Естедентал е да предлага индивидуални ценови оферти на своите пациенти със значителна отстъпка в цената след провеждане на клиничен преглед и оценката на индивидуалната ситуация.

ГАРАНЦИЯ ЗА ФАСЕТИТЕ

Естедентал предлага гаранция за фасетите. Гаранционният период се определя индивидуално въз основа на вида на фасетите и индивидуалното състояние на пациента (устойчивост към кариес, ниво на зъбната хигиена, заболявания на венеца и други рискови фактори като бруксизъм и тютюнопушене). Гаранционният период обикновено е около 2 години. Ако се появи проблем с вашите фасети в гаранционния период, те ще бъдат поправени или заменени безплатно.

Гаранцията е валидна при спазване на препоръките за грижи за фасетите и редовни контролни прегледи.

Повечето фасети издържат много по-дълго време от гаранционния срок.

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултат

Научете повече за порцелановите фасети →

Разгледайте повече случаи на порцеланови фасети →

Научете повече за фотополимерните фасети →

Разгледайте повече случаи на фотополимерни фасети →

Д-р Мая Живкова

За повече информация за цените на фасетите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт