Фасети с изпиляване или фасети без изпиляване на зъбите

Фасети с изпиляване или фасети без изпиляване на зъбите?

Фасети могат да се изработят със или без изпиляване на зъбите. Порцелановите фасети и индиректните композитни фасети по-често изискват изпиляване на зъбите. Директните композитни фасети по-често се изработват без изпиляване на зъбите.

Пациентите предпочитат фасети без изпиляване на зъбите, но изпиляването на зъбите в повечето случаи осигурява по-висока естетичност на възстановяването.

ФАСЕТИ С ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

Изпиляването на зъбите за фасети се извършва с няколко цели:

1. Точно позициониране на фасетата

Зъбите са заоблени и изпъкнали. Изпиляването на зъба за фасета осигурява форма с ясно изразени граници и ръбове, които направляват позицията на фасетата и осигуряват поставянето й в едно единствено правилно положение. Тази форма в известна степен подобрява и задържнето на фасетата. Ясните и успоредни препарационни граници са задължително условие за всички конструкции, които се изработват в зъботехническата лаборатория и се залепват за зъбите – те се поставят в твърдо състояние върху зъба и не могат да се адаптират към заоблени и подмолни участъци.

Изпиляване на зъби за фасети

2. Позициониране на границите между фасетата и зъба в невидими области

Друга много важна цел е границите на изпиляването да бъдат разположени в области, които са невидими при усмивка – задната повърхност на зъбите, страничните контакти със съседните зъби, под венеца в областта на шийката. Винаги съществува разлика между естествения зъб и фасетата, особено при избор на по-светъл цвят. Една от функциите на временните фасети е да поддържат нивото на венеца на границата на изпиляването до залепване на постоянните фасети, за да може да се постигне сухота и видимост по време на залепването на фасетите. След залепването на фасетите венецът нормално се спуска и покрива границата между фасетата и зъба.

Граница между фасетата и зъба

3. Поддържане на здравето на венеца

Изпиляването с точни граници осигурява точна фасета, която запълва само предвиденото за нея пространство, приляга плътно към границата на зъба и не дразни венеца. Дразненето на венеца води до неговото отдръпване и откриване на границата между фасетата и зъба, а това налага смяна на фасетите. Това е основен проблем при фасетите без изпиляване.

4. Осигуряване на обем за естетичния материал

Порцеланите и фотополимерите са полупрозрачни подобно на естествените зъбни тъкани. Необходим е определен обем на естетичния материал, за да се постигне желаният естетичен ефект – фасета с естествен вид.

Естественият вид на естетичните възстановявания се постига чрез послойно нанасяне на различни порцеланови и композитни маси с различни цветове и плътност и всеки от тях се нуждае от пространство. Това важи особено за случаите, когато пациентът е избрал много по-светъл цвят на фасетите от естествения си цвят – тънките фасети са прозрачни и под тях прозира естествения цвят на зъбите. При зъби с тъмни и неестетични оцветявания е задължително изпиляване на зъбите.

Предимства на фасетите с изпиляване

  • По-висока естетичност
  • Здраве за венеца

Недостатъци на фасетите с изпиляване

  • Нарушение на целостта на зъбите

Изпиляването на зъбите е минимално, колкото е необходимо, повечето пъти е безболезнено, не уврежда виталитета на зъбите и не налага лечение на каналите (освен в случаите на силно отклонение на зъби от зъбната дъга). Изпилените зъби се покриват плътно от фасетите и са напълно защитени.

Случай от нашата практика:

Порцеланови фасети на горните централни резци

Отстраняване на големи фотополимерни пломби и минимална препарация на зъбите за фасети. Запазени са всички здрави зъбни тъкани без да се цели симетрична препарация на резците.

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Централни резци с големи пломби Изпиляване на централни резци за порцеланови фасети

Порцеланови фасети на централни резци на работния модел Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Научете повече за порцелановите фасети →

Разгледайте още случаи на порцеланови фасети →

Разгледайте случаи на единични порцеланови фасети →

ФАСЕТИ БЕЗ ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

Пациентите предпочитат тези фасети, за да предпазят зъбите си от изпиляване. Без изпиляване на зъбите се изработват директните фотополимерни фасети. При тях материалът се моделира върху зъбите в пластично състояние и когато се постигне желаната форма, полимерът се втвърдява със синя светлина (бондинг). Пластичен материал може да се нанесе в кухини и подмолни места – предимство пред фасетите с изпиляване.

При фасетите без изпиляване на зъбите съществуват няколко проблема:

1. Уголемяване и заобляне на зъбите

Тъй като зъбите не се изпиляват, естетичният материал (фотополимер) се наслоява върху зъбите. Естетичният материал трябва да има определен обем, за да наподоби вида на естествените зъби. При фасетите без изпиляване това води до удебеляване на зъбите, разширение на зъбната дъга и заобляне на зъбите.

2.Неясни граници между фасетата и зъба

Целта на фасетата е да покрие видимата зъбна повърхност. Когато няма препарационна граница, тънък слой полимер влиза в контакт с венеца. Това е зона, в която трудно се постига сухота при работа с полимера и необходимата степен на полиране. Ако фасетите не се изработят добре в тази област, настъпва възпаление на венеца. Обикновено в тези гранични зони започват да се появяват първите дефекти на фотополимерните фасети.

Предимства на фасетите без изпиляване

  • Запазване на целостта на зъбите
  • По-ниска цена

Недостатъци на фасетите без изпиляване

  • Уголемяване на зъбите
  • По-ниска естетичност
  • Възможно дразнене на венеца

Фасетите без изпиляване на зъбите са добро терапевтично решение при пациенти с по-малки зъби, с разстояния между зъбите, абразия на зъбите, които не искат промяна на цвета на естествените си зъби. Фасети без изпиляване на зъбите могат да се изработят и във всички други случаи, но са естетичен компромис.

Случай от нашата практика:

Фотополимерни фасети без изпиляване на зъбите

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите с бондинг

Абразия на зъбите и дълбока захапка преди лечение Фотополимерни фасети след повдигане на захапката

Случай от нашата практика:

Фотополимерни фасети без изпиляване на зъбите

Фотополимерни фасети

Абразия и оцветяване на зъбитеФотополимерни фасети за лечение на абразия и оцветяване на зъбите

Научете повече за фотополимерните фасети →

Разгледайте още случаи на фотополимерни фасети →

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите и фотополимерните фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ФАСЕТИ

• Зъбни фасети
• Показания за фасети
• Порцеланови фасети
• Композитни фасети
• Порцеланови или композитни фасети?
• Фасети със или без изпиляване на зъбите?
• Директни или индиректни фасети?
• Холивудска усмивка
• Предимства и недостатъци
• Грижа за фасетите
• Цени на фасетите
• Гаранция за фасетите

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ
Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металокерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца