Търсене
 

Фасети

СТОМАТОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Фасети
• Порцеланови фасети
• Фотополимерни фасети
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металкерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца

Профилактика и хигиена
Консервативна терапия
Протетична терапия
Хирургична терапия

Фасетите са много тънки пластинки от естетичен материал, които покриват видимата повърхност на зъбите и подобряват цвета, формата, размера и подреждането на зъбите.

Фсетите могат да се изработят от порцелан (керамика) – порцеланови (керамични) фасети, или от висококачествен фотополимер – фотополимерни фасети.

 

Порцеланови фасети

Порцелановите фасети се изработват от порцелан – материал с висока естетика, дългогодишна трайност и стабилност в устата. Порцеланът има стъкловидна структура и не променя цвета си и качествата си с времето. Порцелановите фасети се изработват в лабораторията от зъботехник.
Научете повече за порцелановите фасети

 

Фотополимерни фасети

Фотополимерните фасети могат да се изработят директно в устата на пациента в едно клинично посещение (директни фасети) или от зъботехник в лабораторията. Фотополимерните фасети предлагат добра естетика. Фотополимерът представлява пластмаса, която с времето променя цвета си; поради това годността на фотополимерните фасети е по-краткотрайна от тази на порцелановите и имат по-ниска цена.
Научете повече за фотополимерните фасети