Фотополимерни фасети

ФОТОПОЛИМЕРНИ (КОМПОЗИТНИ) ФАСЕТИ

Фотополимерни фасети (композитни фасети) са фотополимерни покрития на видимите повърхности на зъбите за корекция на цвета, формата и размера на зъбите и повишаване на тяхната естетика. Фотополимерните фасети могат да се използват и за корекция на малки фрактури и пукнатини на зъбите.

ВИДОВЕ КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

Директни композитни фасети

Директните композитни фасети се моделират ръчно върху зъбите в устата на пациента. Изработват се в едно посещение.

Предимства:

 • Участие на пациента в процеса на изработване на фасетите
 • Бързина
 • Ниска цена

Недостатъци:

 • По-ниска прецизност
 • По-ниска степен на полиране

Случаи от нашата практика:

Лечение на дълбока захапка и абразия на зъбите с бондинг

Абразия на зъбите и дълбока захапка преди лечениеФотополимерни фасети след повдигане на захапката

 

Бондинг с избелен цвят - холивудска усмивка

Бондинг с избелен цвят - холивудска усмивка

Индиректни композитни фасети

Индиректните композитни фасети се изработват от зъботехник. Индиректните фасети почти винати изискват изпиляване на зъбите. Стоматологът подготвя зъбите за фасети и залепва готовите фасети. Директните фасети изискват поне 2 посещения и общата продължителност на процедурата е около 3 седмици.

Предимства:

 • Повишена прецизност – фасетите се изработват върху гипсов модел с по-добра видимост
 • По-висока степен на полиране със специална зъботехническа апаратура
 • По-продължителна годност

Недостатъци:

 • Изпиляване на зъбите
 • По-голяма продължителност на процедурата
 • По-висока цена

Композитни фасети без изпиляване на зъбите

Най-често пациентите желаят естетично възстановяване без изпиляване на зъбите и други необратими манипулации. Това е възможно с композитните фасети, особено при зъби без оцветявания, зъби с по-малки размери и разстояния между зъбите.

Запазването на зъбите обаче често е за сметка на естетиката. Естетичният материал (фотополимерът) трябва да бъде нанесен в слой с определена дебелина, за да замаскира подлежащите зъбни тъкани (особено при оцветяване на някои или всички зъби). При фасетите без изпиляване слоят фотополимер се нанася върху неизпилени зъби и ги удебелява. Това води и до разширение на зъбната дъга. Фасетите без изпиляване често изглеждат по-големи и окръглени.

Предимства:

 • Запазване на зъбите интактни

Недостатъци:

 • Уголемяване и окръгляне на зъбите
 • По-ниска естетика

Случай от нашата практика:

Фотополимерни фасети без изпиляване на зъбите

Бондинг с естествен цвят

Композитни фасети с изпиляване на зъбите

Видимата повърхност на зъбите се изпилява около 0.5–1 милиметър, за да се осигури пространство за естетичния материал. Изпиляването на зъбите дава възможност за анатомично моделиране на зъбите и висока естетика. При тъмно оцветени зъби може да е необходимо по-дълбоко изпиляване, за да се замаскира цвета. Изпиляването на зъбите обикновено е в рамките на зъбния емайл и не е свързано с болезненост и последващи проблеми за зъбите.

Предимства:

 • По-висока естетика

Недостатъци:

 • Изпиляване на зъбите

ПОКАЗАНИЯ ЗА КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

Фотополимерните фасети са подходящи за Вас, ако имате:

 • Видими зъби с много пломби с различна давност, изработвани във времето от различни стоматолози, от различни материали, с разлики в цвета.
 • Зъби с неправилна позиция в зъбната дъга – малки корекции в позицията на зъбите могат да бъдат извършени с фотополимерни фасети. По-големи отклонения изискват ортодонтско лечение.
 • Оцветени зъби – фотополимерните фасети се използват за корекция на цвета на зъби след канално лечение, оцветявания от медикаменти, бели петна.
 • Големи разрушения на зъбите – кариеси, ерозии, фрактури, пукнатини.
 • Затваряне на разстояния между зъбите.
 • Добра орална хигиена – фотополимерните фасети изискват повишени грижи.

Фотополимерните фасети не са подходящи за Вас, ако имате:

 • Зъби с много големи разрушения.
 • Липса на емайл – фотополимерните фасети се свързват химически с емайла на зъба; зъби, при които има значителна загуба на емайла, не са подходящи за фотополимерни фасети.
 • Лоша хигиена на зъбите – натрупване на зъбна плака и зъбен камък, възпаление на венеца.

ПОСТАВЯНЕ НА ДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

Това е най-често използваният подход в практиката, защото пациентите искат бързо естетично възстановяване в едно посещение.

1. Преглед на зъбите и венците

Денталният лекар се запознава с пациента и неговите желания за естетично възстановяване.

Процедурата започва с обстоен преглед на зъбите и венците. Проверява се състоянието на зъбите – размери, форми, цветове, плътност на зъбните тъкани. Отчитат се възрастта, полът, формата на лицето, цветът на кожата, очите и косата на пациента. Обръща се специално внимание на устната хигиена.

Правят се фотографии на лицето във фас и профил, на усмивката, на зъбите.

Обсъждат се възможностите за естетична корекция. Денталният лекар дава препоръки на пациента относно изпиляване на зъбите, цветове и форми на фасетите, но пациентът взима окончателното решение.

2. Изработване на фотополимерни фасети

Зъбите се почистват от зъбен камък и зъбна плака и се изпиляват за фасети, ако такова е решението на пациента. Фотополимерните фасети се моделират директно в устата на пациента.

Фотополимерните фасети се изработват с високоестетични фотополимери (композити) с различни цветове. Естествените зъби са изградени от тъкани с различни цветове, по-тъмни са в шийката, по-светли към ръба на конорнките, с полупрозрачен и налобен режещ ръб при младите хора и по-равен режещ ръб в напреднала възраст. Тези особености на зъбите се пресъздават с използване на фотополимерни маси с различни цветове и прозрачност. Използва се послойна техника.

Висококачествени фотополимери бондинг

В края на процеса пациентът може да пожелае корекции, които се извършват веднага.

Зъбите се полират и на пациента се дават препоръки за поддържане на фасетите.

ПОСТАВЯНЕ НА ИНДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

Индиректните фасети се изработват в две или повече посещения. Подходът при индиректните фотополимерни фасети е както при порцелановите фасети (за повече подробности вижте тук). Директни композитни фасети се изработват рядко, защото порцелановите фасети имат повече предимства.

1. Преглед на зъбите и венците

Стоматологът се запознава с желанията на пациента за естетично възстановяване и извършва преглед на зъбите и меките тъкани, на лицето, прави фотогафии. Обсъжда се желаната от пациента промяна – форма на зъбите, цветове, броя на зъбите, които ще бъдат естетично възстановени. Колкото по-светъл е желания от пациента цвят, толкова повече зъби трябва да бъдат включени във възстновяването. Взема се отпечатък от зъбите на пациента.

2. Дизайн на усмивката

Стоматологът и зъботехникът изработват модел на бъдещите фасети на пациента като вземат предвид желанията му и основните принципи на естетичното възстановяване.

Този етап не е задължителен.

3. Восъчен моделаж

Зъботехникът изработва восъчен модел на бъдещите фасети върху гипсов модел.

Този етап не е задължителен.

4. Mock-up

Моделът на бъдещата усмивка се изработва в устата на пациента с фотополимер, за да види пациентът как ще изглеждат бъдещите му фасети преди изпиляването на зъбите. Пациентът може да прецени формата, размерите, цветовете, хармоничността на бъдещата си усмивка. Пациентът може да пожелае корекции и те се извършват на място. Когато пациентът даде своето одобрение, отново се взема отпечатък, който позволява на зъботехника да възпроизведе точно желанията на пациента.

Този етап не е задължителен.

5. Изпиляване на зъбите и отпечатък

Зъбите се изпиляват и се взема отпечатък, който се изпраща в лабораторията.

6. Временни фасети

Изработват се временни фасети, които възстановяват естетиката, защитават и предотвратяват разместването на зъбите.

7. Залепване на композитните фасети

Временните фасети се отстраняват, зъбите се почистват. Поставят се готовите композитни фасети и се дава време на пациента да ги огледа и прецени. Ако пациентът желае корекции, те се извършват на този етап.

Фасетите се залепват с композитен цимент. Почистват се остатъците от цимента, проверява се захапката.

Назначава се контролен преглед след 24-48 часа.

8. Контролен преглед

Извършва се преглед на фасетите, зъбите и венците. Ако пациентът има някакви оплаквания, те се коригират. Дават се препоръки за дългосрочно поддържане на фасетите.

ПАЦИЕНТИТЕ ПИТАТ

Колко издържат композитните фасети?

Издръжливостта на фотополимерните фасети зависи от много фактори – от качеството на фотополимера, от начина на изработка – клиничен или лабораторен, от грижата за фасетите, хигиенните и други навици на пациента като консумация на оцветяващи напитки и храни, пушене, бруксизъм. Средната годност на фотополимерните фасети е около 3–4 години.

Фотополимерът представлява пластмаса и търпи промени в устата – с времето той променя вида си, може да се оцвети, да стане грапав, да пропие течности от устната кухина, да стане по-лесно чуплив (както и фотополимерните пломби). Този недостатък на фотополимера частично се преодолява чрез използване на висококачествени материали. Годността на фотополимерните фасети е около 3-4 години, но подмяната им е по-лесна и по-евтина, отколкото на порцелановите фасети. Фотополимерните фасети могат да бъдат коригирани в устата на пациента при необходимост за разлика от порцелановите фасети. Фотополимерните фасети са по-евтина алтернатива на порцелановите фасети.

Всички стоматолози ли правят композитни фасети?

Не всички стоматолози поставят композитни (фотополимерни) фасети.

Как да избера добър стоматолог за поставяне на фасети?

Потърсете мнения на близки и познати, които имат фасети и са доволни от своя стоматолог. Консултирайте се със стоматолози, които предлагат поставяне на фасети.

Как да разбера дали моят стоматолог е добър в изработването на композитни фасети?

Денталните лекари пазят снимки на пациентите си преди и след козметичните манипулации. Поискайте от вашия дентален лекар да ви покаже документирани клинични случаи на свои пациенти с композитни фасети. Изберете стоматолог, който прави точно това, което харесвате и желаете за себе си.

Разгледайте още случаи от нашата практика:

Фотополимерни фасети →

ЦЕНА НА КОМПОЗИТНИТЕ ФАСЕТИ И ГАРАНЦИЯ

Цената на фотополимерните фасети се определя от начина на изработването им (директни, индиректни) и броя на зъбите. Запознайте се с актуалните цени на фотополимерните фасети на Естедентал.

В Естедентал ще получите гаранция за фотополимерните фасети.

Защо цените на композитните фасети се различават много?

Цената на композитните фасети се определя основно от начина на изработването им. Цената на директните фасети е най-ниска (включва цена на материалите и цена на труда на стоматолога; различните стоматолози и зъботехници използват различни материали с различни цени). По-висока е цената на индиректните фасети (включва цена на материалите и цена на труда на стоматолога и зъботехника). Съществуват и фабрично изработени системи от фасети, които се предлагат готови в различни форми и цветове – някои от тях имат висока цена, която може да надхвърли цената на индиректните фасети.

АЛТЕРНАТИВИ НА ФОТОПОЛИМЕРНИТЕ ФАСЕТИ

Избелване на зъбите

Избелването на зъбите е алтернатива на фотополимерните фасети, когато пациентът желае само изсветляване на зъбите без промяна на формата и вида им. Резултатите от избелването обаче трябва да се поддържат чрез регулярно избелване в каабинета или домашно избелване. Изсветляването на зъбите с фотополимерни фасети е дълготрайно, но изисква регулярно професионално почистване.

Порцеланови фасети

Порцелановите фасети са по-качествена и дълготрайна алтернатива на фотополимерните фасети. Фотополимерните фасети имат ограничен срок на годност, през който запазват естетичността си. След изтичането на срока им на годност повечето пациенти заменят фотополимерните фасети с порцеланови фасети. Порцелановите фасети са по-стабилни и предлагат по-добра естетика. Цената им е по-висока, но в дългосрочен план се явяват по-изгодна алтернатива на фотополимерните фасети, които изискват периодична смяна.

Естетични фотополимерни пломби

Естетичните пломби са алтернатива на фотополимерните фасети при зъби с множествени кариеси и разрушения. Те са подходящи при по-малки разрушенията на зъбите. Предимства са лесната им изработка, ниската им цена и лесната им смяна при необходимост.

Коронки

При зъби с множествени и големи разрушения съществува риск от счупвания на останалите зъбни тъкани. Те се предотвратяват чрез поставяне на коронки. Коронките – металокерамични или порцеланови, имат висока естетичност.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за композитните фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ФАСЕТИ

• Зъбни фасети
• Показания за фасети
• Порцеланови фасети
• Композитни фасети
• Порцеланови или композитни фасети?
• Фасети със или без изпиляване на зъбите?
• Директни или индиректни фасети?
• Холивудска усмивка
• Предимства и недостатъци
• Грижа за фасетите
• Цени на фасетите
• Гаранция за фасетите

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ
Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металокерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца