Инлей се изработва при големи разрушения на зъба. Инлеят позволява анатомично възстановяване на зъба и контактите му със съседните зъби и запазване на здравето на венеца. Инлеят е пломба, която се изработва от зъботехник върху гипсов модел и се циментира готова върху зъба.

Разликата между инлеите, онлеите и овърлеите зависи от обхвата на разрушението на зъба. Инлеят възстановява само разрушения на централната част на зъба и страничните му повърхности, онлеят – разрушения със засягане на един или повече туберкули, овърлеят – разрушение на цялата дъвкателна повърхност. Тези разлики са в голяма степен условни и треминът инлей е най-широко използван. Онлеите и овърлеите се изработват при големи разрушения и се наричат още частични коронки или полукоронки.

Представяме случаи на инлеи, онлеи и овърлеи от различни материали от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Фотополимерен инлей (онлей) – преди и след

Масивно разрушение на първия постоянен долен кътник на 10-годишен пациент. Проведено е канално лечение и зъбът е възстановен с фотополимерен онлей.

Първите постоянни кътници много често се засягат от бързопрогресиращи кариозни процеси и пулпити, тъй като пробиват зад временните зъби и родителите често ги пропускат, защото мислят, че зъбите са временни и ще бъдат сменени. Обикновено пулпитна болка е повод да се потърси зъболекар. Първите кътници са основни дъвкателни зъби и профилактиката и своевременното им лечение са от основна важност. Амалгамага все по-рядко се използва, фотополимерът изисква сухота на зъба и продължително време за изработване на пломба, което при деца рядко е възможно – децата се страхуват и не могат да стоят продължително време спокойни, без да мърдат, на стоматологичния стол.

Инлеите са добро решение при деца, защото се изработват прецизно върху работен модел, циментират се готови върху зъба (5-минутна процедура) и възстановяват прецизно анатомията на зъба, като по този начин направляват правилния пробив на съседните зъби и антагонистите. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Фотополимерен инлей (онлей)

Преди: Долен първи кътник с голямо разрушение и проведено канално лечение. Фотополимерен инлей (онлей) върху работния модел.

Долен кътник, подготвен за инлейФотополимерен инлей (онлей) на работния модел

След: Фотополимерен инлей на първия долен кътник.

Фотополимерен инлей (онлей) на работния моделФотополимерен инлей (онлей) на долен кътник

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Фотополимерен инлей (онлей) – преди и след

Пациентка с широко разрушение на горния първи кътник; контактът с предкътника не може да бъде възстановен с обикновена пломба. Пациентката има повишени естетични изисквания. Зъбът е изграден анатомично с фотополимерен инлей (композитен инлей), който възстановява два разрушени туберкула и контакта със съседния зъб. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Фотополимерен инлей (онлей) на горен кътник

Преди: Горен кътник с голямо разрушение, част от което влиза във видимата област при усмивка. Фотополимерен инлей (онлей) върху работния модел.

Горен кътник, подготвен за инлейФотополимерен инлей (онлей) на горен кътник

След: Фотополимерен инлей на горен първи кътник.

Фотополимерен инлей (онлей) на горен кътникФотополимерен инлей (онлей) на горен кътник

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Фотополимерен инлей (овърлей)

Пациентка с голямо разрушение на долен шести зъб. Пациентката има високи естетични изисквания. Зъбът е възстановен с фотополимерен инлей, който покрива напълно останалите зъбни структури (овърлей, полукоронка). Зъботехник: Любомир Филимонов.

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния моделФотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния модел

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) на долен кътник

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Фотополимерен инлей (овърлей)

Пациент с масивно разрушение на долен първи голям кътник. Зъбът е възстановен с фотополимерен овърлей.
Зъботехник: Любомир Филимонов.

Фотополимерен инлей (овърлей) на работния моделФотополимерен инлей (овърлей) на работния модел

Фотополимерен инлей (овърлей) на долен кътник

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Метални инлеи – преди и след

Пациент с оплаквания от задържане на храна и възпаление на венеца между първия и втория долен кътник, които са с големи фотополимерни пломби. Анатомично възстановяване на зъбите с метални инлеи на първия и втория кътник за дълготраен резултат. При контролен преглед след 16 години състоянието на зъбите и венецът е идеално, без гингивит и вторичен кариес. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Метални инлеи

Преди: Съседни фотополимерни пломби на долните кътници с недобър контакт, задържане на храна между тях и възпаление на венеца. Пломбите са отстранени и са изработени метални инлеи с анатомичен контур на страничната повърхност и плътен контакт.

Съседни фотополимерни пломби и лош контакт между зъбите, задържане на хранаМетален инлей на работния модел

След: Метални инлеи на долни кътници.

Метални инлеи на работния моделМетални инлеи

Д-р Мая Живкова

За повече информация за инлеите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт