Инлеите са пломби, които се изработват от зъботехник в лабораторията и се циментират върху зъба. Те се изработват при големи разрушения на зъба и позволяват анатомично възстановяване на зъба и запазване на здравето на венеца.

Разликата между инлеите, онлеите и овърлеите зависи от обхвата на разрушението на зъба. Инлеите възстановяват само разрушения на централната част на зъба и страничните му повърхности, онлеите – разрушения със засягане на един или повече туберкули, овърлеити – разрушение на цялата дъвкателна повърхност. Тези разлики са в голяма степен условни и треминът инлей е най-широко използван. Онлеите и овърлеите се изработват при големи разрушения и се наричат още частични коронки/полукоронки.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
ФОТОПОЛИМЕРЕН ОНЛЕЙ

Масивно разрушение на първия постоянен долен кътник на 10-годишен пациент. Проведено е канално лечение и зъбът е възстановен с фотополимерен онлей.

Инлеите са добро решение при деца, защото позволяват точно и дълготрайно възстановяване на зъбите (важно по време на пробива на постоянните зъби) дори при деца, които не могат да стоят спокойни продължително време на стоматологичния стол.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен овърлей

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
ФОТОПОЛИМЕРЕН ОНЛЕЙ

Пациентка с широко разрушение на горен първи кътник; контактът с предкътника не може да бъде възстановен с традиционна пломба. Пациентката има повишени естетични изисквания. Зъбът е изграден анатомично с фотополимерен онлей, който възстановява два разрушени туберкула и контакта със съседния зъб.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен инлей

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
ФОТОПОЛИМЕРЕН ОВЪРЛЕЙ

Пациентка с голямо разрушение на долен шести зъб. Пациентката има високи естетични изисквания. Зъбът е възстановен с фотополимерен инлей, който покрива напълно останалите зъбни структури (овърлей).

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен овърлей

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:
ФОТОПОЛИМЕРЕН ОВЪРЛЕЙ

Пациент с масивно разрушение на първия голям кътник долу вляво. Зъбът е възстановен с фотополимерен овърлей.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Фотополимерен овърлей

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:
МЕТАЛЕН ИНЛЕЙ

Пациент с оплаквания от задържане на храна и възпаление на венеца между първия и втория долен кътник, които са с големи фотополимерни пломби. Анатомично възстановяване на зъбите с метални инлеи на първия и втория кътник за дълготраен резултат. При контролен преглед след 14 години състоянието на зъбите и венецът е идеално, без гингивит и вторичен кариес.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Метален инлей
Д-р Мая Живкова

За повече информация за инлеите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт