Инлей

 

Инлеят е специална пломба за задни зъби – предкътници и кътници, която се изработва от зъботехник. Инлеят изисква специфично изпиляване на зъба. Инлеят се поставя в твърдо състояние и се циментира с цимент върху зъба. Позволява анатомично и естетично възстановяване на зъбите и отсрочва с години поставянето на коронка. Инлеите са естетични – от фотополимер, керамика, металокерамика, и неестетични – от метал.

 

Инлеите са особено подходящи при деца. Децата имат ниска поносимост към болката и обикновено не могат да стоят спокойни на стола продължително време. При децата е трудно осигуряването на сухота на зъбите, която е необходима за поставяне на зъбна пломба. Инлеите се изработват в лабораторията и работата в устата на децата е по-кратка. С тях се постига по-прецизно и по-дълготрайно възстановяване на детските зъби (особено на постоянните).

 

Недостатъци на директните пломби

При обикновените пломби контурът на зъба се възстановява с матрица (метална или пластмасова лента) и в образуваното пространство се нанася пластичен материал – фотополимер или амалгама. Когато матрицата обхване плътно зъба, тя се опъва между ръбовете на разрушението под права линия. Съществуват множество матрични системи за преодоляване на този недостатък – матрици с изпъкнал контур. С тях се постига добър резултат при малки разрушения.

Инлей или директна пломба?

 

Ако контурът на зъба не бъде възстановен анатомично и не бъде постигнат плътен контакт със съседния зъб, между зъбите се задържа храна, която наранява венеца в междузъбното пространство и е причина за развитие на пародонтален джоб и зъбен кариес с течение на времето. Поради това възстановяването на контура на зъба и контакта му със съседния зъб е от изключително голямо значение.

Друг проблем с директните пломби е осигуряването на сухота на зъба. Зъбът трябва да е сух и чист, за да се осигури връзка между зъбната тъкан и материала, от който се изработва пломбата. Зъбният кариес често се развива под венеца и в тези случаи осигуряването на сухота е голямо предизвикателство. Ако зъбът се навлажни от слюнка, материалът не свързва със зъба и на това място се образува процеп, от който започва вторичен кариес. Изработването на пломба от пластичен материал отнема няколко минути, през които зъбът трябва да се поддържа сух; циментирането на инлея отнема само около 30 секунди.

Инлеят се изработва върху гипсов модел от зъботехник. Зъботехникът моделира анатомично липсващата част от зъба и създава плътен контакт със съседните зъби. Анатомичният дизайн и плътните контакти са определящи за здравето на венеца, а плътното прилягане на инлея към зъба предотвратява развитие на вторичен кариес.

 

Инлей или директна пломба?

Стоматологът преценява дали разрушението на зъба може да бъде възстановено оптимално с обикновена пломба. Ако това е невъзможно, ще ви препоръча инлей.

Относителни недостатъци на инлеите са по-сложната им технология (изискват две посещения в кабинета и изработване от зъботехник) и по-високата им цена. Тяхната цена обаче се компенсира от по-дълготрайната им издръжливост – инлеите запазват функциите си много по-дълго от обикновените пломби, в продължение на много години (десет и повече).

 

Инлей или коронка?

Инлеят често отсрочва изработването на коронка и по същество представлява частична коронка (полукоронка). Инлеят запазва всички здрави тъкани на зъба, а при изпиляването за коронка се отнемат всички околовръстни стени на зъба. Затова инлей се предпочита винаги, когато има достатъчно зъбни тъкани, които да осигурят неговото задържане. Ако запазените зъбни тъкани са недостатъчни по отношение на количество или стабилност, се предпочита коронка. Вашият стоматолог ще прецени дали да възстанови зъба ви с инлей или коронка.

 

Инлей, онлей или овърлей?

Няма стриктно разграничение между инлеите, онлеите и овърлеите.

Инлей онлей овърлей

Инлей се изработва при разрушение на централната част на зъба и на едната му стена, обикновено в  областта на контакт със съседния зъб (това е и основното показание за инлей).

Онлей се изработва при разрушение на централната част на зъба, един или два туберкула и една или две стени на зъба.

Овърлей се изработва при разрушение, което обхваща дъвкателната повърхност на зъба, един или два туберкула и една или повече стени на зъба. По периферията си овърлеят се разполага предимно над нивото на венеца, което го отличава от коронката – коронката обхваща околовръстно зъба на нивото на неговата шийка. Овърлеят на практика представлява частична коронка (полукоронка). Той позволява запазване на всички здрави зъбни тъкани и доизграждане на разрушените зъбни тъкани със стабилен материал.

 

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ?

Първо посещение

В първото посещение се почиства зъбният кариес и зъбът се изпилява по специален начин. Взима се отпечатък, който се изпраща на зъботехника, и се поставя временна пломба на зъба.

Второ посещение

Във второто посещение готовият инлей се циментира върху зъба с подходящ цимент.

Цени и гаранция

Цената на инлея зависи от материала – най-евтини са металните и фотополимерните инлеи, по-скъпи са металокерамичните инлеи и най-скъпи са керамичните инлеи.

Ние даваме гаранция от 2 години в зависимост от вида на инлея и особеностите на съответния зъб. Добре изработеният инлей може да изпълнява своята функция в продължение на 10 и повече години.

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Клиничен случай 1: Фотополимерен инлей при дете

Фотополимерен овърлейФотополимерен овърлей

Клиничен случай 2: Фотополимерен инлей

Фотополимерен инлей

Фотополимерен инлей

Клиничен случай 3: Фотополимерен овърлей

Фотополимерен овърлейФотополимерен овърлей

Клиничен случай 4: Фотополимерен овърлей

Фотополимерен овърлейФотополимерен овърлей

Д-р Мая Живкова

За повече информация за инлеите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт