Професионално избелване на зъбите в домашни условия

ПРЕДИМСТВА НА ДОМАШНОТО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

Домашно избелване на зъби се извършва с професионални продукти за домашна употреба – избелващи вещества и приспособления. Домашно избелване се назначава и контролира от денталния лекар, но се извършва от пациента в домашни условия.

Добър дългосрочен резултат

Домашното избелване с професионални продукти има добър дългосрочен резултат. Единственият начин за поддържане на резултата от избелването е с регулярна употреба на професионални продукти за домашно избелване.

Удобство

Предимство на домашните системи е удобството – избелването може да се извърши през деня или през нощта, за по-кратък или по-продължителен период.

Лекарски контрол

Домашното избелване трябва да бъде предшествано от професионално почистване на зъбите. При почистването на зъбите се отстранява повърхностният слой плака, който затруднява действието на избелващото вещество. Препоръчва се измиване на зъбите и почистване с конец на междузъбните пространства и непосредствено преди избелващата процедура.

Контролът на стоматолога върху процеса на домашно избелване на зъбите може да предотврати много проблеми – увреждане на емайла на зъбите и на венците, прекормерно избелване, неравномерно избелване.

Продуктите за домашно избелване съдържат различен процент активно вещество. Колкото по-висока е концентрацията на избелващото вещество, толкова по-бърз е ефектът му. Избелващо вещество с ниска концентрация за нощно приложение може да постигне ефекта на избелващо вещество с по-висока концентрация за дневно избелване за един час.

СИСТЕМИ ЗА ДОМАШНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ

Съществуват различни системи за домашно избелване на зъби с различни концентрации на избелващото вещество и различен режим на апликация върху зъбите. Някои от наличните на пазара системи са:

Дневна система за избелване

Използва избелващо вещество карбамиден пероксид 22% за нанасяне веднъж или два пъти дневно в продължение на 7-9 дни.

Нощна система за избелване

Използва карбамиден пероксид 16% или 10% за чувствителни зъби. Лечението е с продължителност от 10 до 16 дни.

Кабинетно + домашно избелване

Най-ефективната система за избелване, с бърз и много траен ефект.

КОМПЛЕКТ ЗА ДОМАШНО ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ

Комплектът за домашно избелване на зъбите обикновено съдържа:

Индивидуално изработена шина с резервоарчета за зъбите, в която се нанася избелващото вещество. Тя се изработва от зъботехник мърху модел на зъбите на пациента. Шината се изработва от пластичен материал и лесно се поставя върху зъбите. Тя плътно приляга към зъбите, осигурява контакт на избелващото вещество със зъбните повърхности като предпазва венците, а така също не позволява на слюнката да отмие избелващото вещество. Тази шина е индивидуална и това е една от разликите между професионалните и непрофесионалните системи за домашно избелване на зъбите.
Избелващо вещество, обикновено в спринцовки.
Десенситайзер – вещество, понижаващо зъбната чувствителност, което се нанася преди или след избелването по препоръка на стоматолога.

Обикновено комплектът съдържа избелващо вещество, достатъчно за 2-седмичен курс.

Вашият дентален лекар ще ви предложи и осигури подходящ за вас комплект за домашно избелване на зъби. Тези продукти не могат да бъдат закупувани свободно.

Домашно избелване на зъбите

ИЗБЕЛВАЩИ СРЕДСТВА БЕЗ ПРЕСКРИПЦИЯ

Писалки

Писалките с четковидни апликатори на избелващото вещество се използват за поддържащо избелване. Те си използват директно след почистване на зъбите като бързи коректори на петната, получени в резултат на храната и напитките (напр. червено вино).

Избелващи пасти

Всички зъбни пасти имат избелващ ефект, тъй като отстраняват зъбната плака и хранителните остатъци. Някои пасти съдържат химически избелващи вещества и абразиви във високи концентрации. Тъй като контактът на тези вещества със зъбите е кратък – около 1-2 минути, избелващият ефект е слаб. Ежедневното използване на избелващите пасти има поддържащ избелващ ефект.

Зъбни пасти с пероксиди

Зъбните пасти влизат в контакт с лигавицата на устата и могат да бъдат погълнати, поради което съдържат избелващи вещества в много ниски концентрации.

Зъбни пасти с абразиви

Повечето зъбни пасти съдържат фини абразиви – силикати, алуминиев оксид, калциев карбонат, сода бикарбонат. Избелващите пасти съдържат по-висок процент абразиви. Не трябва да се използват от пациенти, които имат порцеланови фасети или коронки.

Избелващи конци

Конците влизат в кратък контакт със зъбите и нямат силен избелващ ефект, но ежедневната им употреба осигурява избелване в междузъбните пространства, които са труднодостъпни за избелване. Избелващите конци се различават от стандартните конци по съдържанието на меки абразиви, обикновено силикати.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за избелването на зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт