Изработване на порцеланови фасети

Поставянето на порцеланови фасети протича в следната последователност:

1. Първоначален преглед

При първоначалния преглед се установяват показанията и противопоказанията за поставяне на зъбни фасети. Вземат се диагностични отпечатъци от зъбите на пациента. Извършва се проверка на оклузията – оклузията на предния и задните сегменти. Проверяват се оклузалните контакти на предните зъби. Отчита се състоянието на зъбите – размери, форми, цветове, плътност на зъбните тъкани. Отчитат се възрастта, полът, формата на лицето, цветът на кожата, очите и косата на пациента. Правят се снимки с висока резолюция.

В първото посещение пациентът трябва да обясни на стоматолога си какви резултати очаква от лечението, а стоматологът трябва да прецени доколко тези очаквания са изпълними при конкретната клинична ситуация.

2. Дизайн на усмивката

В този етап се изработва дигитален модел на усмивката на пациента. Стоматологът и зъботехникът съвместно изработват модел на бъдещата усмивка на пациента, като вземат предвид данните на пациента и основните принципи на естетичното възстановяване.

3. Восъчен моделаж

Восъчният моделаж е прототипен модел, който насочва работата на стоматолога. Восъчният моделаж се извършва върху модели, които са включени в артикулатор и върху които е изследвана механиката на оклузията.

4. Mock-up

Диагностичният модел на бъдещата усмивка служи за макет, от който с фотополимер се изработва модел на бъдещата усмивка на пациента в устата. Това е етапът, в който пациентът може да види как ще изглеждат фасетите му преди още да бъдат изработени. Пациентът може да прецени формата, размерите, цветовете, хармоничността на бъдещите му зъби спрямо формата на лицето му. Това е моментът, в който пациентът може да пожелае корекции и те се извършват на място. Когато пациентът даде своето одобрение, отново се взема отпечатък, който позволява на зъботехника да възпроизведе точно желанията на пациента. Избира се цветът на фасетите.

2, 3 и 4 етап не се налагат, когато фасети се поставят на единични зъби, тъй като в тези случаи водещ принцип е постигането на симетрия със съседните зъби и зъбите от другата страна на зъбната редица.

4. Препарация

Това е второто или третото посещение на пациента в кабинета. В този етап емайлът на зъбите се изпилява на дълбочина 0.5-0.8 милиметра. Дебелината на порцелановата фасета е съпоставима с дебелината на черупката на кокоше яйце. Ако зъбите имат разрушения, кариеси или големи пломби, те също се включват в препарацията. Взема се отпечатък от изпилените зъби, който се изпраща в зъботехническата лаборатория. Изработването на порцелановата фасета изисква известно време, около седмица. В края на това посещение стоматологът ще ви постави временни фасети, които възстановяват естетиката и защитават изпилените зъби от дразнители в устната кухина.

5. Изработване на фасетите в лабораторията

6. Циментиране на фасетите

Фасетите се циментират със специален фотополимеризиращ или двойно-полимеризиращ фотополимерен цимент по специална технология.


Д-р Мая Живкова

За повече информация за фасетите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ФАСЕТИ

• Зъбни фасети
• Показания и противопоказания за фасети
• Порцеланови фасети
• Изработване на порцеланови фасети
• Фотополимерни фасети
• Изработване на фотополимерни фасети
• Порцеланови или фотополимерни фасети?
• Директни или индиректни фасети?
• Холивудска усмивка
• Предимства и недостатъци на фасетите
• Грижа за фасетите
• Цени на фасетите
• Гаранция за фасетите

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ

Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металкерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца

ДРУГИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна терапия
Протетична терапия
Хирургична терапия