Търсене
 

Адхезивен мост

Клиничен случай

Пациентка с изваден  втори предкътник горе вдясно. Директно възстановяване с адхезивен мост с Ribbond, Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ