Търсене
 

Затваряне на диастема

Клиничен случай

Пациентка с диастема, липсващи зародиши на горните странични резци и кучешки зъби, заели мястото на страничните резци. Директно затваряне на диастемата и консервативно премоделиране на кучешките зъби в странични резци в едно посещение без изпиляване на зъбите. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ