Търсене
 

Бондинг – затваряне на разстояния между зъбите с фотополимер

Клиничен случай

Пациентка с разстояния между зъбите. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ