Търсене
 

Фотополимерен инлей

Клиничен случай

Масивно разрушение на първия постоянен долен кътник на 10-годишен пациент. Проведено е канално лечение и зъбът е възстановен с фотополимерен инлей. Инлеят е добро решение при деца, защото позволява оптимално анатомично възстановяване на зъбите (важно по време на пробива на постоянните зъби) дори при деца, при които не може да се работи продължително време.

Зъботехник: Любомир Филимонов

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ