Търсене
 

Фотополимерни фасети

Клиничен случай

Пациентка с множество дефектирали пломби на предните зъби и абразия на зъбите. На пациентката бяха предложени директни фотополимерни фасети. Върху гипсов модел на зъбите на пациентката бе извършен диагностичен моделаж (зъботехник Л. Филимонов). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване на зъбите в едно посещение.

Фотополимерни фасети
Фотополимерни фасети
фотополимерни фасети - краен резултат

ФОТОПОЛИМЕРНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ