Търсене
 

Корекция на венечна усмивка и холивудска усмивка

Клиничен случай

Пациентка, която желае корекция на венечната усмивка и холивудска усмивка с порцеланови коронки. Пациентката пожела да не се вижда венеца при усмивка. Извършен бе анализ на диагностични модели на оклузията и лицев анализ. На пациентката бяха предложени няколко лечебни варианта и избраният от нея вариант бе възпроизведен чрез фотополимерен модел (mock-up). Извършена бе пластика на венеца и бяха поставени металокерамични коронки с естествения цвят на зъбите на пациентката (А1). Пълно възстановяване на венеца настъпи за около месец.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Видео
Гингивопластика и холивудска усмивка д металокерамични коронки - краен резултат

Видео

МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ