Търсене
 

Шифтова металокерамична коронка

Клиничен случай

Пациент с масивно разрушение на зъбната коронка на долния втори предкътник поради кариозен процес, засягащ и пулпата (пулпит). Проведено канално лечение и възстановяване с металокерамична щифтова коронка. Всички здрави структури на зъба са запазени, тъй като границата им не попада във видимата област при усмивка и не нарушава естетиката. Коронката е изработена с метален ръб, който осигурява минимално дразнене на венеца и венечно здраве и се предпочита при задните зъби.

Зъботехник: Любомир Филимонов

МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ