Търсене
 

Смяна на порцеланова коронка

Клиничен случай

Смяната на коронка е специфичен проблем, особено в случаите, когато старата коронка е изработена от друг зъботехник. При изработването на единична коронка са повишени изискванията към зъботехническата работа и често се препоръчва смяната и на коронката на симетричния зъб (ако има такава), особено при горни централни резци.

Пациент с фрактура на ръба на порцеланова коронка иска смяна. Изработени са две нови коронки за двата централни резци.

Зъботехник: Любомир Филимонов

ПОРЦЕЛАНОВИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ