Коронките се изработват при големи разрушения на зъбите, а мостовете – при липса на един или повече зъби.

 

КОРОНКА

Коронка се изработва при голямо разуршение на естествения зъб и по естетични показания. Коронката може да се постави върху естествен зъб и върху имплант.

Коронката обхваща плътно останалите зъбни тъкани и ги предпазва от допълнително увреждане. Коронка може да се постави при голямо разрушение, голяма пломба, след канално лечение (което е свързано с отслабване на зъба), оцветяване на зъба, неправилна форма и позиция на зъба в зъбната дъга.

 

Видове коронки

В зависимост от материала, от който са изработени, коронките биват:

Порцеланови коронки – висока естетика, висока цена
Циркониеви коронки – висока естетика, висока цена
Металокерамични коронки – висока естетика, умерена цена
Бленд-металокерамични коронки – умерена естетика, ниска цена
Метални коронки – ниска естетика, ниска цена
Пластмасови коронки – умерена естетика, ниска цена

Традиционните коронки обхващат видимата част от зъба от всички страни. Особен вид коронки са частичните коронки (полукоронки) – онлеи и овърлеи. Те заместват липсващите части от зъба, запазват всички здрави части и ги предпазват от фрактури.

Специално място заемат щифтовите коронки. Те се изработват, когато видимата част от зъба е напълно разрушена, но коренът му е здрав. Тези коронки се задържат с щифт, който се поставя в кореновия канал на зъба.

 

Клиничен случай:
Възстановяване на зъбни корени с щифтови металокерамични коронки

Металокерамични коронки с щифт върху моделаМеталокерамични коронки с щифт

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБА

За да бъде поставена корона, зъбът трябва да бъде изпилен по подходящ начин, под формата на конус.

Изпиляването на зъба е от критично значение за здравето на зъба, за здравето на венеца и за дълготрайността на самата коронка.

Изпиляване на зъба

 

Безпрагово изпиляване

При безпраговото изпиляване зъбът се изпилява околовръстно без рязка граница към корена. Изпиляването се извършва под нивото на венеца и ръбът на коронката също се разполага под нивото на венеца.

Недостатък на праговото изпиляване е, че не осигурява точна граница за ръба на коронката. По време на изпиляването се уврежда връзката на зъба с венеца, а в това пространство по-късно се разполага ръбът на коронката. Ръбът на коронката дразни венеца и поддържа възпаление, поради което венецът често се отдръпва и оголва коронковия ръб. Това води до влошаване на естетиката с времето. Откриването на корена е свързано и с повишена чувствителност при живи зъби и риск за кариес.

Научете повече за безпраговото изпиляване.

 

Прагово изпиляване – красота и здраве

Недостатъците на праговото изпиляване се преодоляват чрез изпиляването на зъба с праг.

Прагово изпиляване за коронкаПри праговото изпиляване границата на изпиляване остава на нивото на венеца и така се запазва здравето на венеца и костта. Ширината на прагчето създава място за естетичния материал. Прагчето е по-тясно при метален ръб или по-широко при металокерамичен и керамичен ръб.

Праговото изпиляване е задължително за порцеланови коронки и порцеланови фасети – при тях ръбът на коронката се изработва от порцелан и осигурява максимална естетика.

В Естедентал се изработват само коронки с прагово изпиляване – естетични и безопасни за здравето на венеца.

Научете повече за праговото изпиляване.

 

Естетика на различните видове прагове

С най-висока естетика са изцяло порцелановите коронки и мостове. С висока естетика са металокерамичните коронки и мостове с порцеланов праг – при тях ръбът на коронката завършва на порцелан и не се наблюдава сивееща граница между коронката и зъба. С по-ниска естетика и по-ниска цена са металокерамичните коронки с метален праг; те са подходящи за задни зъби, които не са видими при усмивка. Метални коронки могат да се изработват върху мъдреците, които не се виждат при усмивка.

Металокерамика и чиста керамика

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

МОСТ

Мост се изработва при липса на един или повече зъби. Зъбите, които са съседни на липсващия, се изпиляват както за коронка.

Мост

 

Адхезивен мост

Адхезивният мост се изработва от фотополимер и се залепва към съседните здрави зъби без изпиляване на зъбите. Предимство е запазване на съседните зъби и изработване в едно посещение. Недостатък и по-малката му здравина в сравнение с останалите мостове; при необходимост може да се поправи в устата за разлика от останалите мостове.

 

 

Клиничен случай 1:
Адхезивен мост на фронтален зъб

Директен адхезивен мост - липсващ горен кучешки зъб

Директен адхезивен мост - краен резултат

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

Клиничен случай 2:
Адхезивен мост на дъвкателен зъб

Директен адхезивен мост - липсващ втори предкътникДиректен адхезивен мост - краен резултат

 

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

Металокерамичен мост

Металокерамичните мостове се използват за възстановяване на липсващи предни и задни зъби. Те са естетични, здрави и стабилни и имат относително ниска цена. Металокерамичният мост може да възстанови множество липсващи зъби.

Клиничен случай:
Саниране на устата с металокерамични мостове

Металокерамични мостове на дъвкателните зъбиМеталокерамични мостове на дъвкателните зъби

 

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

Порцеланов мост

Мостовете от порцелан се използват за възстановяване на единични предни зъби. Те имат висока естетика и висока цена.

Металокерамика и чиста керамикаМеталокерамика и чиста керамика

 

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

ЦИРКОНИЕВ МОСТ

Мостовете от цирконий (както популярно се нарича циркониeвият оксид) са здрави и естетични, цената им е висока. Подходящи са за възстановяване на липсващи предни и задни зъби.

Клиничен случай:
Циркониев мост

Циркониев мостЦиркониев мост

 

 

 

 

[eltd_separator class_name=”” type=”full-width” position=”center” color=”” border_style=”” width=”” thickness=”0″ top_margin=”10″ bottom_margin=”20″]

 

Бленд-металокерамичен мост

Бленд-металокерамичните мостове са метални мостове, при които само видимите повърхности на зъбите са покрити с керамика. Те са здрави, с приемлива естетика и ниска цена. Те са добър вариант при задни зъби, при пациенти, които нямат високи естетични изисквания, и при ограничен бюджет.

Клиничен случай:
Бленд-металокерамичен мост

 

 

Метален мост

Металните мостове имат ниска естетика и ниска цена. Те са здрави и дълготрайни и могат да се използват за възстановяване на задни зъби и при ограничен бюджет.

 

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ?

Първо посещение

В първото посещение се извършва внимателен преглед на зъбите и венеца. Взима се предварителен отпечатък от зъбите за диагностичен модел (когато е необходимо) и за изработване на временна коронка/временен мост. Зъбите, които се нуждаят от коронка, обикновено са силно разрушени и често се налага предварителната им подготовка – канално лечение, обтурация, възстановяване с лято пънче. Тези манипулации изискват допълнителни посещения. Ако не се налагат, в първото посещение зъбът се изпилява и от него се взима отпечатък, който се изпраща в лабораторията. Изработва се временна коронка от пластмаса, която се залепва с временен цимент. Тя предпазва живия зъб, който е по-чувствителен след изпиляването, предотвратява преместването на зъба и другите зъби, възстановява естетиката и функцията на изпиления зъб.

Зъботехникът изработва коронката в специален апарат, наречен артикулатор. Този апарат възпроизвежда движенията на долната челюст и позволява на зъботехника да изработи коронката така, че след поставянето й в устата да я почувствате като своя. Обикновено не се налагат никакви корекции по коронката в устата на пациента.

 

Второ посещение

Във второто посещение коронката/мостът се залепва с постоянен цимент.

д-р Мая Живкова

За повече информация за зъбните коронки и мостове можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт