Изваждане на мъдрец

Мъдреците са нормални зъби с няколко особености – поникват по-късно през живота (най-често между 17 и 25 години), при някои хора липсват зародиши на мъдреци, при някои хора зародишите на мъдреците остават включени в костта. В някои случаи пробивът на мъдреците е свързан с усложенения и тогава се налага намеса.

Мъдреците не трябва да бъдат изваждани в следните случаи:

• Мъдреците са напълно пробили – за зъба има достатъчно място и коронката му се е показала напълно.
• Мъдреците са пробили в правилна позиция – правилно са разположени в зъбната дъга и са правилно разположени спрямо съседните зъби, без да ги притискат и увреждат
• Мъдреците са здрави – коронката на зъба не е засегната от кариес и други проблеми
• Мъдреците могат да бъдат почиствани – достъпни са за четката и при почистване се отстраняват всички хранителни остатъци

Мъдреци с правилен пробив

Кога мъдреците трябва да бъдат извадени?

Понякога пробивът на мъдреците е свързан с проблеми. При много хора зародиши на мъдреците напълно липсват – това е свързано с липса на проблеми.

Киста на мъдрец

При много хора зародишите на мъдреците остават включени в костта – ретинирани мъдреци. В някои случаи това не създава проблеми, в други случаи може да стане причина за разрушаване на костта около съседния зъб, развитие на киста, вторична инфекция. В тези случаи се налага изваждане на зародиша на зъба.

Мъдрец в неправилна позицияПонякога мъдреците пробиват в неправилна посока – най-често в посока към предния кътник; в тези случаи те могат да разрушат костта около него и да увредят неговите корени и трябва да бъдат извадени. Ако мъдрецът е с неправилен наклон, но не оказва натиск върху предния зъб и не предизвиква симптоми, не е необходимо да бъде отстранен. Понякога при пробива си мъдреците оказват налягане върху останалите зъби и ги разместват – разместването на зъбите може да бъде показание за изваждане на мъдреците.

ПерикоронаритМного често мъдреците не пробиват напълно, а коронката им остава покрита частично от лигавица; под нея може да се задържа храна и лигавицата периодично да се възпалява – перикоронарит. Ако зъбът е пробил в правилна посока, може да се отстрани само лигавицата около него и да се открие коронката на зъба, което да позволи нормална хигиена.

Консултирайте се с дентален хирург, ако имате следните симптоми:

• Болка
• Периодично инфектиране на лигавицата около мъдреца
• Подуване
• Болка в областта на съседен зъб
• Разрушение на мъдреца или на съседния зъб

Някои лекари препоръчват профилактично оперативно изваждане на мъдреците преди пробива им и развитието на корените им с цел избягване на потенциални проблеми. Трябва да се има предвид обаче, че проблемите, свързани с пробива на мъдреците, не са толкова чести.

Нормален пробив на мъдрец

Случай на привидно ретиниран мъдрец, който пробива в нормална позиция (Случай на Dr. Jay Friedman)

Макар с известни особености, мъдреците са нормални зъби и към изваждането им не трябва да се пристъпва с лека ръка. Те пробиват последни и често са сред последните зъби, останали в устата. Често наличието на мъдрец прави възможно изработването на неподвижен и удобен мост вместо подвижна протеза. Затова мъдреците трябва да се пазят, когато това е възможно.

Циркониев мостЦиркониев мост Циркониев мост

Случай на загубен втори кътник и поставяне на циркониев мост върху първия кътник и мъдреца

 

Д-р Мая Живкова

 

 

За повече информация за мъдреците можете да се свържете с д-р Живкова
на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт