Пълна промяна на усмивката

ПЪЛНА ПРОМЯНА НА УСМИВКАТА

Пълна промяна на усмивката е подобряването на вида на усмивката чрез една или повече козметични процедури – избелване на зъбите, корекция на формата, размера и подреждането на зъбите чрез бондинг, фасети или коронки, хирургична корекция на венеца и др.

Промяната на усмивката се прави като се вземат в съображение желанията на пациента и неговите индивидуални особеност – цвят на кожата и косата, характеристики на зъбите – цвят, форма, размери, форма на лицето, състояние на зъбите, венеца и устните, устна хигиена, общо здраве. Пълната промяна на усмивката може да обхваща само зъбите от видимата област или всички зъби.

Пълна промяна на усмивката се извършва след задълбочен анализ на състоянието на зъбите и венците, рентгенографии при необходимост, диагностични модели, диагностичен моделаж. Едва когато бъде изработен прототип на бъдещата усмивка в устата на пациента с помощта на фотополимер (mock-up) и този прототип бъде одобрен от пациента, се пристъпва към подготовка на зъбите за промяната.

Случай от нашата практика:

Пълна промяна на усмивката

Изходно състояние преди холивудска усмивка с порцеланови фасети Mock-up преди порцеланови фасети

Избор на избелен цвят за порцеланови фасети Пълна промяна на усмивката с порцеланови фасети - холивудска усмивка

Терапевтични подходи за пълна промяна на усмивката

Пълна промяна на усмивката може да се извърши по различни начини:

– Подобрение на цвета на зъбите – чрез избелване
– Подобрение на цвета и вида на зъбите – чрез фасети
– Подобрение на цвета и структурата на зъбите – чрез коронки
– Подобрение на подреждането на зъбите – чрез фасети или ортодонтско лечение
– Възстановяване на липсващи зъби – чрез мостовепротези или импланти.

ХОЛИВУДСКА УСМИВКА

Все по-популярна става т.нар. холивудска усмивка – с равни подредени зъби в цвят, много по-светъл от естествения цвят на зъбите (избелен цвят). Това възстановяване може да бъде извършено с помощта на фасети с минимално изпиляване на зъбите, като изисква третиране на всички видими зъби. При малки проблеми във видимата област и при пациенти, които нямат толкова високи естетични изисквания, се предпочита изработване на естествена идеална усмивка.

Слушай от клиничната практика:

Пълна промяна на усмивката

Пълна промяна на усмивката с гингивопластика и порцеланови фасети (холивудска усмивка) - преди и след

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧНИЯ РЕЗУЛТАТ

Съвременните стоматологични материали са достатъчно стабилни и осигуряват дълготрайност и естетика на възстановяването. Те обаче са изкуствени материали и изискват повишена грижа.

Какво да очаквате?

Редовни контролни прегледи

Редовните контролни прегледи веднъж на няколко месеца ще бъдат задължителни. По време на тях се проверява състоянието на конструкциите, на зъбите, на венците и се нанасят корекции, ако е необходимо (например почистване и полиране на фотополимерни фасети, повторно избелване на зъбите за поддържане на цвета и др.). Много от тези процедури се поддържат от гаранцията по време на гаранционния срок и са безплатни.

Отказ от вредни навици

Дълготрайността на възстановяванията зависи в голяма степен от личната хигиена на пациента и от наличието на вредни навици. Така например пациентите, страдащи от бруксизъм, трябва задължително да носят назъбна шина по време на сън. Друг пример е тютюнопушенето – пушенето уврежда кръвоносните съдове на меките тъкани и възпалява венците, а цигареният дим често оцветява фотополимерните възстановявания; така пациентите, които не желаят да откажат пушенето, трябва да посещават по-често стоматологичния кабинет, за да поддържат конструкциите си.

Във всички случаи естетичните конструкции ще изискват от вас повишено внимание и повишена грижа.

Срок на годност

Също така е необходимо да имате предвид, че възстановителните конструкции имат срок на годност – те се изработват от качествени стоматологични материали, но са подложени на продължителен престой в корозионната среда на устната кухина и на действието на силни дъвкателни налягания. Добре изработените конструкции запазват своята естетика и функционалност в продължение на години, но в някакъв момент може да се наложи смяната на една или повече от тях.  Обсъдете този въпрос с вашия стоматолог преди да вземете решение.

В Естедентал ще получите гаранция за вашето възстановяване, която е валидна при спазване на всички препоръки.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за пълната промяна на усмивката можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт