Порцеланови фасети се изработват по естетични показания – когато пациентът желае промяна на формата и/или цвета на зъбите, и по терапевтични показания – при големи фотополимерни пломби на предните зъби, при абразия на зъбите. Порцелановите фасети са щадящи конструкции и понякога могат да бъдат поставени без изпиляване на зъбите.

Особеностите на фасетите се определят от желанието на пациента и неговото възприятие за естетика. Те могат да бъдат с прозрачни режещ ръб или непрозрачни; с равен или неправилен, асиметричен режещ ръб, подобно на естествените зъби; с продълговата, четвъртита или овална форма; със заоблени или по-изправени ръбове; с по-гладка повърхност, отразяваща светлината в по-голяма степен (фасетите са “по-лъскави”) или с леко награпавена повърхност, подобно на естествените зъби.

Някои пациенти желаят фасетите да не се различават от естествените им зъби и това е напълно постижимо. Други пациенти желаят фасети с определен, “идеален” вид.

Представяме няколко случая на порцеланови фасети с естествен вид от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Порцеланови фасети на централните резци – преди и след

Млада пациентка с големи пломби, засягащи режещите ръбове на горните централни резци. Пациентката желае естествено изглеждащи централни резци. Изработени са две порцеланови фасети на горните централни резци с естествен цвят (А2). Зъботехник: Любомир Филимонов

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Преди: Големи естетични пломби в областта на ръбовете на централните резци с леко видима граница. Готови порцеланови фасети на работния модел.

Централни резци с големи пломбиПорцеланови фасети на централни резци на работния модел

След: Готови порцеланови фасети.

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Гингивопластика и порцеланови фасети – преди и след

Пациентка с асиметричен гингивален контур на горен централен резец, която желае хирургична корекция на венеца и порцеланови фасети на горните резци. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултат
Преди:
Асиметричен гингивален контур на десния централен резец, неправилно подреждате на резците и дефектирали естетични пломби. Извършена е хирургична корекция на венеца и горните централни и странични резци са възстановени с четири порцеланови фасети с един тон по-светъл цвят (А2) от естествения цвят на пациентката.

След: Готови порцеланови фасети.

Преди порцеланови фасети - асиметричен гингивален контур, неправилно подредени зъби и дефектирали пломби Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултатПорцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Порцеланови фасети на централните резци – преди и след

Млада пациентка с неправилна форма и подреждане на горните резци. Непрвилното подреждане на зъбите често е свързано и с деформация на костта. В случая се наблюдава лека челюстна деформация и наклон на дъвкателната равнина, но пациентката желае корекция само на предните зъби. Пациентката желае симетрия на резците и естествен вид. Изработени са две порцеланови фасети на горните централни резци в естествения цвят на пациентката (А2) и фотополимерна фасета (бондинг) на десния страничен резец за постигане на симетрия. Зъботехник: Любомир Филимонов

Порцеланови фасети и фотополимерна фасета - краен резултат

Преди: Резци с неправилна форма и подреждане и неестетична фонополимерна пломба. Изработени са порцеланови фасети за централните резци.

Изходно състояние - зъби с неправилна форма и подрежданеПорцеланови фасети на работния модел

След: Порцеланови фасети на горните централни резци и фотополимерна фасета на страничния десен резец – завършен вид.

Порцеланови фасети на централните резци и фотополимерна фасета на страничния резец - завършен вид Порцеланови фасети на централните резци и фотополимерна фасета на страничния резец - завършен вид

Порцеланови фасети и фотополимерна фасета - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Порцеланови фасети с естествен вид – преди и след

Пациентка със стари и увредени фотополимерни фасети, която желае подмяната им с порцеланови фасети. Пациентката желае естествен анатомичен вид на фасетите с цвят, малко по-светъл от естествения цвят на зъбите. Цветът и формата на фасетите наподобяват тези на естествените зъби – с по-наситен жълтеникав цвят в областта на шийката на зъбите (А2), преливащ в по-светъл цвят към режещия ръб на зъбите (А1), с изразени мамелони и полупрозрачен режещ ръб, характерен за младите хора. При подготовката на зъбите са отстранени и всички фотополимерни пломби по страничните повърхности на зъбите, поради което в този случай може да се говори  за порцеланови полукоронки. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети - краен резултатПреди: Стари фотополимерни фасети и избор на цвят на новите порцеланови фасети. Порцеланови фасети върху работния модел.

Състояние преди поставяне на порцеланови фасети - стари фототолимерни фасети и определяне на цвятПорцеланови фасети върху работния модел

След: Циментиране не готовите порцеланови фасети (полукоронки) и завършен резултат.

Порцеланови фасети полукоронкиПорцеланови фасети - краен резултат

Порцеланови фасети - краен резултат Порцеланови фасети - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Порцеланови фасети с естествен вид – преди и след

Пациентка с липсващ страничен резец горе вдясно (вляво на снимките). Мястото на липсващия резец е заето от кучешкия зъб. Пациентката идва след неуспешно ортодонтско лечение, което е имало за цел освобождаване на място за резеца и поставяне на имплант. Пациентката желае корекция на усмивката. Изработени са шест порцеланови фасети на горните фронтални зъби в естествения цвят на пациентката (А2). Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети - завършен вид

Преди: Липса на зъбен зародиш на горния страничен резец, преместване на кучешкия зъб на мястото на липсващия зъб и асиметрия на зъбите във фронталния сегмент. Диагностичен моделаж – модел на бъдещата усмивка. Кучешкият зъб е моделиран като страничен резец, а първият предкътник – като кучешки зъб. Възстановена е симетрията на усмивката.

Преди порцеланови фасетиДиагностичен моделаж

Лечение: Изработен е предварителен модел на бъдещата усмивка – mock-up. Моделът е използван и за изработване на временни фасети. Зъбите са изпилени за фасети.

Mock-up преди поставяне на порцеланови фасетиИзпиляване на зъби за порцеланови фасети

След: Порцеланови фасети върху работния модел. Краен резултат.

Порцеланови фасети върху работния моделПорцеланови фасети - завършен вид

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:

Порцеланови фасети и коронки с естествен цвят

Смяна на стари металокерамични конструкции с порцеланови фасети и порцеланови коронки. Порцеланови короки на горните предни зъби, порцеланови фасети на долните предни зъби. Металокерамични конструкции на задните зъби. Зъботехник: Любомир Филимонов.

 

Пълна промяна на усмивката с порцеланови фасети и коронкиПълна промяна на усмивката с порцеланови фасети и коронки

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 7:

Порцеланови фасети с избелен цвят

Порцеланови фасети на предните зъби, бондинг с избелен цвят на задните зъби. Зъботехник: Любомир Филимонов.

 

Порцеланови фасети с избелен цвят холивудска усмивка

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 8:

Порцеланови фасети с естествен цвят

Пациентка със здрави естествени зъби без проблеми, която желае промяна на формата на зъбите – по-правоъгълъни зъби. Пациентката желае порцеланови фасети с естествен цвят на горните централни и странични резци. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 9:

Порцеланови фасети с естествен цвят

Пациентка с естеични и функционални проблеми на горните резци. Пациентката желае порцеланови фасети с естествен цвят. Зъботехник: Любомир Филимонов.

 

Порцеланови фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 10:

Порцеланови фасети с естествен вид

Пациент с множество дефектирали пломби на горните централни и странични резци. Пациентът желае порцеланови фасети с естествен цвят. Зъботехник: Любомир Филимонов.

 

Порцеланови фасети

 

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт