Порцеланови фасети

 

Порцелановите фасети (керамични фасети) са много тънки пластинки от порцелан, които се залепват за предните повърхности на предните зъби. Зъбните фасети са най-консервативното решение при предни зъби с нарушен естетичен вид – множество пломби, оцветявания, големи разрушения, неправилно подреждане в зъбната дъга.

С порцелановите фасети е възможна пълна промяна на зъбите – корекция на тяхната форма, размери, на цвета им, на положението им в зъбната дъга.

Порцелановите фасети се свързват химически към зъба (бондинг). Порцеланът е материал с висока естетика, позволява пресъздаване на зъбната структура, стабилен е в устата – не се оцветява, не се разтвааря, не променя цвета и вида си с течение на времето. Порцелановите фасети на практика са неразличими от естествените зъби и имат висока издръжливост.

Порцелановите фасети могат да се изработят с минимално изпиляване на зъба или без изпиляване.

 

Порцеланови фасети

 

Порцелановите фасети не са подходящи за всеки пациент. Съобразяването с показанията и противопоказанията за фасети е изключително важен фактор, от който зависи успеха на лечението. При клиничния преглед вашият стоматолог ще прецени дали порцелановите фасети са подходящо решение за вашия случай или ще ви предложи алтернативно решение, с което да бъде постигнат добър естетичен резултат.

Задължително условие за поставянето на порцеланови фасети е добрата орална хигиена на пациента, тъй като порцелановите фасети изискват специални грижи.

Порцелановите фасети са подходящи при следните случаи:
Дефекти на зъбната повърхност, абразия на дъвкателните ръбове, големи кариеси на предните зъби, пукнатини, фрактури, ерозии, промяна на формата на предните зъби
Стари пломби или стари фасети за подмяна
Оцветени зъби след канално лечение, флуороза, тетрациклинова терапия, естествено потъмняване на зъбите с възрастта и др.
Зъби с неправилна позиция в зъбната дъга – малки корекции в позицията на зъбите могат да бъдат извършени с порцеланови фасети. По-големи деформации изискват ортодонтско лечение или коронки.
Затваряне на разстояния между зъбите – диастема и треми

За кого не са подходящи порцелановите фасети?
Порцелановите фасети не са подходящи за някои зъби и някои пациенти:
Нелекувани зъби – порцелановите фасети не могат да бъдат поставени върху зъби с нелекувани кариеси, венечни и пародонтални заболявания; тези заболявания трябва да бъдат излекувани преди поставянето на фасетите.
Значително разрушени зъби – порцелановите фасети не укрепват зъбите, които нямат стабилна основа – зъби с големи кариеси, пломби или фрактурирани зъби; в тези случаи може да е по-подходящо поставянето на корони.
Липса на емайл – порцелановите фасети се свързват химически с емайла на зъба; зъби, при които има значителна загуба на емайла, не са подходящи за порцеланови фасети.
Бруксизъм – порцелановите фасети не са подходящи за пациенти, които стискат зъби или скърцат със зъби; при тези пациенти върху зъбните фасети се упражняват сили, които могат да доведат до фрактура на фасетите. Ако пациент с бруксизъм желае зъбни фасети, през нощта трябва да носи шина против бруксизъм, за да редуцира стреса върху фасетите.

Дълготрайност на порцелановите фасети
Порцелановите фасети запазват годността си в продължение на много години.

Всички дентални лекари ли поставят порцеланови фасети?
Не. Не всички дентални лекари предлагат тази услуга.

Как да разбера дали моят дентален лекар е добър в изработването на керамични фасети?
Денталните лекари пазят снимки на пациентите си преди и след козметичната манипулация. Поискайте от вашия дентален лекар да ви покаже документирани клинични случаи на порцеланови фасети.

Цена и гаранция
Цената на порцелановите фасети е висока поради високата цена на материалите и сложната технология на изработване. В Естедентал ще получите гаранция за вашите фасети в зависимост от вашите индивидуални особености.

Клиничен преглед

Преди да ви препоръча лечение, вашият стоматолог ще извърши подробен преглед на вашите зъби, ще ви назначи допълнителни изследвания при необходимост (например рентгенографии), ще направи фотографии зъбите ви, ще вземе отпечатък от зъбите ви. Вашият стоматолог ще ви запита за промените, които желаете, и ще ви помогне да разберете до каква степен вашите желания са изпълними.

Първо посещение
В първото посещение денталният лекар се запознава с желанията на пациента и състоянието на зъбите му. Обсъжда се терапията. Вземат се предварителни отпечатъци за диагностични модели и диагностичен моделаж. Правят се фотографии на изходното състояние.

Порцеланови фасети - изходно състояниеПорцеланови фасети - диагностичен модел и диагностичен моделаж


Второ посещение
Зъботехникът изработва модел на бъдещите зъби. Той се възпроизвежда в устата на пациента с помощта на бързополимеризираща пластмаса или полимер (mock-up). Всички корекции, желани от пациента, се пренасят върху модела. Отново се взимат отпечатъци, по които зъботехникът се ръководи при изработването на окончателните фасети. Определя се цветът. Зъбите на пациента се изпиляват за фасети. Взема се отпечатък, който се изпраща в лабораторията. Изработват се временни фасети.

Порцеланови фасети - препарирани зъбиПорцеланови фасети - mock-up


Трето посещение
Готовите фасети се поставят върху зъбите. На този етап пациентът може да пожелае корекции върху фасетите. Когато пациентът даде окончателно одобрение, фасетите се циментират със специален цимент.

Порцеланови фасети върху гипсовия моделПорцеланови фасети - краен резултат


Четвърто посещение
Няколко дни след поставянето на фасетите се извършва контролен преглед. Оценява се естетичността на възстановяването, състоянието на венеца, общия вид на пациента. Дават се препоръки за грижа за фасетите.

эАлтернативи на порцелановите фасети

Повечето пациенти желаят зъбни фасети по козметични причини. Макар и икономични по отношение на зъбните тъкани, фасетите най-често изискват изпиляване на зъбите и дългосрочна поддръжка на зъбите. Поради това лечението трябва да бъде целесъобразно преценено спрямо предимствата и недостатъците на алтернативните терапевтични възможности.

Порцелановите фасети най-често се поставят със следната цел:

• Изсветляване на цвета на зъбите
• Постигане на по-красива форма на зъбите
• Корекция на подреждането на зъбите в зъбната дъга
• Затваряне на междузъбните пространства

Тези проблеми могат да бъдат разрешени и с по-консервативни терапевтични подходи. Консервативността на подхода се преценява по отношение на травмата върху зъбите, загубата на зъбни тъкани (изпиляване на зъбите), продължителността на лечението, нуждата от поддържащи манипулации и цената на лечението в краткосрочен и дългосрочен план.

Избелване на зъбите

Избелването на зъбите е отлична алтернатива на порцелановите фасети, когато пациентът желае само изсветляване на зъбите без промяна във формата им. Резултатите от избелването обаче са непредвидими, избелването изисква време, особено домашното избелване, и е необходимо да бъде провеждано периодично за поддържане на ефекта.

Изсветляването на зъбите с фасети – особено с порцеланови фасети, е дълготрайно.

Фотополимерни пломби

Фотополимерните пломби имат отличен естетичен ефект и успешно възстановяват дефектите на зъбите без да се налага изпиляване на цялата предна повърхност на зъба. Фотополимерните пломби позволяват запазване на здравите зъбни тъкани и постигане на отлична естетика. Недостатък на фотополимерните пломби е по-ниската им издръжливост в сравнение с порцелана – те се оцветяват и загубват красивия си вид по-бързо (няколко години). Границата между пломбата и зъба често е видима, особено при по-големи разрушения. Замяната на пломбите е по-лесна и по-евтина.

Фотополимерни фасети

Фотополимерните фасети са отлична алтернатива на порцелановите фасети. Те са по-евтини, могат да бъдат поставени в едно посещение и могат да имат добра естетика (в зависимост от уменията на стоматолога). Фотополимерите обаче са по-малко издръжливи от порцелана и се нуждаят от по-честа смяна (веднъж на няколко години).

Ортодонтско лечение

Ортодонтското лечение е алтернатива на фасетите, когато е необходимо правилно подреждане на зъбите и затваряне на разстоянията между зъбите, но пациентът не желае промяна на формата, размера и цвета им. Ортодонтското лечение се предпочита при зъби, които са разположени извън зъбната дъга – в тези случаи с фасетите не може да се постигне оптимален естетически резултат. Ортодонтското лечение обаче изисква продължително време (най-често 1-2 години), скъпо е, след него трябва да се носят ритейнери, които да не позволят на зъбите да се върнат към първоначалната си позиция. Ортодонтското лечение също е свързано с риск за твърдите зъбни тъкани (кариес около брекетите поради невъзможност за ефективно почистване), гингивит и костна резорбция и пародонтит.

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Клиничен случай 1:
Порцеланови фасети с естествен вид

Порцеланови фасети - изходно състояниеПорцеланови фасети - краен резултат

Клиничен случай 2:
Гингивопластика и порцеланови фасети

Гингивопластика и порцеланови фасети - изходно състояние

Гингивопластика и порцеланови фасети

Клиничен случай 3:
Холивудска усмивка с порцеланови фасети

Холивудска усмивка с порцеланови фасети - изходно състояниеХоливудска усмивка с порцеланови фасети - краен резултат

Клиничен случай 4:
Корекция на венечна усмивка и порцеланови фасети

Гингивопластика и холивудска усмивка - изходно състояниеГингивопластика и холивудска усмивка - краен резултат

Клиничен случай 5:
Пластика на венеца и единични порцеланови фасети

Клиничен случай 6:
Единична порцеланова фасета

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ФАСЕТИ

• Зъбни фасети
• Показания и противопоказания за фасети
• Порцеланови фасети
• Изработване на порцеланови фасети
• Фотополимерни фасети
• Изработване на фотополимерни фасети
• Порцеланови или фотополимерни фасети?
• Директни или индиректни фасети?
• Холивудска усмивка
• Предимства и недостатъци на фасетите
• Грижа за фасетите
• Цени на фасетите
• Гаранция за фасетите

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ

Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металокерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца

ДРУГИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна терапия
Протетична терапия
Хирургична терапия