Порцеланови фасети

ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

Порцелановите фасети (керамични фасети) са много тънки покрития от порцелан, които се залепват за видимите повърхности на видимите зъби. Фасетите са най-консервативното решение при предни зъби с нарушен естетичен вид – множество пломби, оцветявания, големи разрушения, неправилно подреждане на зъбите в зъбната дъга.

С порцелановите фасети е възможна пълна промяна на зъбите – корекция на тяхната форма, размери, цвят, положението им в зъбната дъга.

Порцелановите фасети се залепват химически към зъба (чрез бондинг). Порцеланът е материал с високи естетични качества, позволява пресъздаване на зъбната структура, стабилен е в устата – не се оцветява, не се разтваря, не променя цвета и вида си с течение на времето. Порцелановите фасети на практика са неразличими от естествените зъби, когато са добре изработени, и имат висока издръжливост.

Порцелановите фасети могат да се изработят с минимално изпиляване на зъбите или без изпиляване на зъбите.

Случай от нашата практика

Порцеланови фасети на горните централни резци

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Преди и след:

Централни резци с големи пломби Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Подходящи ли са за мен порцелановите фасети?

Порцелановите фасети не са подходящи за всеки пациент.

Порцелановите фасети са подходящи за Вас, ако имате:

 • Запазени зъби, без големи разрушения
 • Дефекти на зъбната повърхност, абразия на дъвкателните ръбове на зъбите, големи кариеси на предните зъби, пукнатини, фрактури, ерозии, неправилна форма на предните зъби
 • Стари пломби или стари фасети за смяна
 • Оцветени зъби след канално лечение, прием на флуориди, тетрациклинов антибиотик, потъмнели с възрастта зъби и др.
 • Зъби извън зъбната дъга – порцелановите фасети могат да коригира малки отклонения на зъбите от правилната им позиция. По-големи деформации изискват ортодонтско лечение.
 • Неголеми разстояния между зъбите.
 • Добра орална хигиена – порцелановите фасети изискват специални грижи.

Порцелановите фасети не са подходящи за Вас, ако имате:

 • Нелекувани зъби – порцелановите фасети не могат да бъдат поставени върху зъби с нелекувани кариеси, венечни и пародонтални заболявания; тези заболявания трябва да бъдат излекувани преди поставяне на фасети.
 • Много разрушени зъби – порцелановите фасети не укрепват зъбите, които нямат стабилна основа – зъби с големи кариеси, пломби или счупени; в тези случаи може да е по-подходящо поставянето на коронка.
 • Липса на емайл – порцелановите фасети се свързват химически с емайла на зъба; зъби, при които има значителна загуба на емайла, не са подходящи за порцеланови фасети.
 • Бруксизъм – порцелановите фасети не са подходящи за пациенти, които стискат зъби или скърцат със зъби нощем; това може да доведе до счупване на фасетите. Ако пациент с бруксизъм желае зъбни фасети, през нощта трябва да носи шина против бруксизъм, за да понижи стреса върху фасетите.
 • Лоша хигиена на зъбите – натрупване на зъбна плака и зъбен камък, възпаление на венеца (гингивит), отдръпване на венеца (пародонтит).

Вашият дентален лекар ще прецени дали порцелановите фасети са подходящо решение за Вас или ще Ви предложи алтернативно решение с добър естетичен резултат.

ПОСТАВЯНЕ НА ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

1. Първоначален преглед

При първоначалния преглед денталният лекар се запознава с пациента и с неговите желания за естетично възстановяване.

Стоматологът извършва обстоен преглед на зъбите и меките тъкани – венци, устни, лигавица. Извършва се проверка на захапката – захапката в предния и задните сегменти. Проверяват се оклузалните контакти на предните зъби. Отчита се състоянието на зъбите – размери, форми, цветове, плътност на зъбните тъкани. Отчитат се възрастта, полът, формата на лицето, цветът на кожата, очите и косата на пациента.

Извършва се анализ на лицето. Правят се фотографии на лицето във фас и профил, на усмивката, на зъбите. Вземат се предварителни отпечатъци, от които по-късно се изработват модели в лабораторията и върху които се прави анализ на захапката. Ако е необходимо, стоматологът назначава допълнителни изследвания – рентгенографии на зъбите, алергологични изследвания и др.

Преди порцеланови фасети

На този етап се обсъжда терапията. Пациентът трябва да обясни на стоматолога си какви резултати очаква от лечението, а стоматологът трябва да прецени доколко тези очаквания са изпълними и да обсъди това с пациента. Обсъждат се желанията на пациента – колко и кои зъби ще бъдат естетично възстановени, каква форма на зъбите и какъв цвят желае пациентът. Колкото повече се различава желания цвят на фасетите от естествения цвят на пациента, толкова повече видими зъби трябва да бъдат включени във възстановяването.

Обсъжда се планът на лечение и отделните му етапи, сроковете на лечението и цената на терапията. Определя се час за започване на терапията.

Преди порцеланови фасети

2. Дизайн на усмивката

В лабораторията се изработва дигитален модел на усмивката на пациента. Стоматологът и зъботехникът съвместно изработват модел на бъдещата усмивка на пациента, като вземат предвид желанията на пациента, неговите особености и основните принципи на естетичното възстановяване.

3. Восъчен моделаж

Зъботехникът изработва восъчен модел на бъдещата усмивка на пациента. Восъчният моделаж се извършва върху гипсови модели, включени в артикулатор – апарат, който възпроизвежда движенията на долната челюст. Така се изработват зъби, които не блокират движенията на челюстта. Това е особено важно за порцелновите фасети.

Порцеланови фасети – диагностични моделиПорцеланови фасети – диагностичен моделаж

4. Mock-up

Восъчният модел на бъдещата усмивка служи за макет, от който с фотополимер се изработва модел на бъдещата усмивка в устата на пациента – т.нар. mock-up. Така пациентът може да види как ще изглеждат бъдещите му фасети и усмивката му преди още да бъде започнато изработването им. Пациентът може да прецени формата, размерите, цветовете, хармоничността на бъдещите му зъби спрямо формата на лицето му. Пациентът може да пожелае корекции и те се извършват на място. Когато пациентът даде своето одобрение, отново се взема отпечатък, който позволява на зъботехника да възпроизведе точно желанията на пациента. Избира се цветът на фасетите.

Изработването на mock-up не винги е възможно, а понякога пациентите го пропускат, защото отнема допълнително време и има допълнителна цена. При всички случаи обаче този етап е препоръчителен, защото пациентът разбира какво да очаква и може да нанесе корекции.

Mock-up не е необходим, когато фасети се поставят на единични зъби – в тези случаи водещ принцип е постигането на симетрия със съседните зъби и зъбите от другата страна в зъбната редица.

Mock-up се извършва с течен фотополимер и прозрачен силиконов шаблон, който е изработен върху восъчния модел на бъдещите зъби. Фотополимерът се облъчва със синя светлина през прозрачния шаблон и се втвърдява върху зъбите на пациента. Така пациентът може да види проектът на бъдещата си усмивка.

Порцеланови фасети – mockupПорцеланови фасети – временни фасети, mockup

5. Изпиляване на зъбите

Зъбите на пациента се изпиляват за фасети. Изпиляването на зъбите е контролирано, на дълбочина около милиметър във фотполимерния модел на бъдещите фасети (mock-up). По този начин се осигурява равномерна дебелина на фасетите и се предотвратява излишно изпиляване на зъбите. Изпиляването на зъбите не е болезнено при повечето пациенти, но ако зъбите са чувствителни, се поставя упойка.

Целта на изпиляването на зъбите е да се осигури обем за порцелана и да се скрият ръбовете на фасетата в невидими области (странични и задни повърхности на зъба, под венеца). Понякога порцеланови фасети могат да се изработят и без изпиляване на зъбите, но в повечето случаи се налага изпиляване.

Порцеланови фасети – изпиляване на зъбите

Взема се отпечатък от изпилените зъби, който се изпраща в зъботехническата лаборатория. Отпечатъкът трябва ясно да отразява границите на изпиляването, което е гаранция за точни и дълготрайни фасети.

Порцеланови фасети – отпечатък

6. Временни фасети

Необходимо е време за изработване на порцелановите фасети в лабораторията. Временните фасети осигуряват комфорт на пациента и сигурност на стоматолога през това време. Изработват се с естетичен течен фотополимер с помощта на прозрачния силиконов шаблон за mock-up.

Временните фасети са задължителни. Те предпазват изпилените зъби, възстановяват естетиката до поставянето на постоянните фасети и предотвратяват преместването на зъбите.

Порцеланови фасети – временни фасети, mockup

7. Залепване на порцелановите фасети

Порцелановите фасети се изработват от зъботехник в зъботехническа лаборатория.

Порцеланови фасети върху работния модел Порцеланови фасети върху работния модел

Порцеланови фасети върху работния модел

Временните фасети се отстраняват и зъбите се почистват. Порцелановите фасети се поставят върху зъбите с глицеринова паста, която имитира цвета на цимента и подобрява задържането на фасетите върху зъбите. На този етап пациентът има възможност да види как стоят порцелановите фасети и да пожелае корекции.

Порцелановите фасети се залепват за зъбите с помощта на специално разработен композитен цимент, който полимеризира под действие на синя светлина (бондинг).

Залепване на порцеланови фасети Залепване на порцеланови фасети

След залепването на фасетите зъбите се почистват от остатъци от цимента и се проверява захапката. Ако се налага, захапката се коригира.

Назначава се контролен преглед след 24-48 часа.

Порцеланови фасети Порцеланови фасети – краен резултат

8. Контролен преглед

При контролния преглед се извършва оценка на фасетите, зъбите, венците и захапката. Венецът трябва да е розов и спокоен и да покрива границите между зъбите и фасетите. Границите между зъбите и фасетите трябва да са равни и гладки. Фасетите трябва да са удобни на пациента при спокойно състояние, говор и хранене. Ако пациентът има някакви оплаквания, се извършват корекции, които обикновено са минимални.

Порцеланови фасети – краен резултат

На пациента се дават препоръки за грижа за фасетите и му се издава гаранция за фасетите. Назначава се следващ контролен преглед след няколко месеца.

Порцеланови фасети – краен резултат

 

ПАЦИЕНТИТЕ ПИТАТ

Колко издържат порцелановите фасети?

Порцелановите фасети запазват годността си в продължение на много години (повече от 10) при полагане на правилни грижи за тях. Те не променят цвета си и запазват красотата си.

Всички дентални лекари ли поставят порцеланови фасети?

Не всички дентални лекари предлагат тази услуга.

Как да избера добър стоматолог за поставяне на фасети?

Потърсете мнения на близки и познати, които имат фасети и са доволни от своя стоматолог. Консултирайте се със стоматолози, които предлагат поставяне на фасети.

Как да разбера дали моят стоматолог е добър в изработването на порцеланови фасети?

Денталните лекари пазят снимки на пациентите си преди и след козметичните манипулации. Поискайте от вашия дентален лекар да ви покаже документирани клинични случаи на свои пациенти с порцеланови фасети. Изберете стоматолог, който прави точно това, което харесвате и желаете за себе си.

Разгледайте още случаи от нашата практика:

Порцеланови фасети →

Единични порцеланови фасети → 

Холивудска усмивка →

ЦЕНА НА ПОРЦЕЛАНОВИТЕ ФАСЕТИ И ГАРАНЦИЯ

Цената на порцелановите фасети се определя от цената на материалите и сложната технология на изработване и зависи от броя на зъбите. Запознайте се с актуалните цени на порцелановите фасети на Естедентал.

В Естедентал ще получите гаранция за порцелановите фасети.

АЛТЕРНАТИВИ НА ПОРЦЕЛАНОВИТЕ ФАСЕТИ

Повечето пациенти желаят зъбни фасети по козметични причини. Фасетите понякога могат да се изработят без изпиляване на зъбите, но най-често изискват изпиляване на зъбите и дългосрочна поддръжка на зъбите.

Порцелановите фасети най-често се поставят със следната цел:

• Изсветляване на цвета на зъбите
• Постигане на по-красива форма на зъбите
• Корекция на подреждането на зъбите в зъбната дъга
• Затваряне на междузъбните пространства

Тези проблеми могат да бъдат разрешени и с по-консервативни терапевтични подходи. Консервативността на подхода се преценява по отношение на травмата върху зъбите, загубата на зъбни тъкани (изпиляване на зъбите), продължителността на лечението, нуждата от поддържащи манипулации и цената на лечението в краткосрочен и дългосрочен план.

Избелване на зъбите

Избелването на зъбите е отлична алтернатива на порцелановите фасети, когато пациентът желае само изсветляване на зъбите без промяна във формата им. Резултатите от избелването обаче са непредвидими, избелените зъби връщат основния си цвят с времето и е необходимо поддържане на светлия цвят чрез регулярно избелване на зъбите в кабинета и у дома.

Изсветляването на зъбите с порцеланови фасети е дълготрайно и не изисква допълнителни манипулации.

Фотополимерни пломби

Фотополимерните пломби имат отличен естетичен ефект и успешно възстановяват дефектите на зъбите без да се налага изпиляване на цялата предна повърхност на зъба. Фотополимерните пломби позволяват запазване на здравите зъбни тъкани и постигане на отлична естетика при неголеми разрушения. Недостатък на фотополимерните пломби е по-ниската им издръжливост в сравнение с порцелана – те се оцветяват и загубват красивия си вид по-бързо (няколко години). Границата между пломбата и зъба често е видима, особено при по-големи разрушения. Смяната на пломбите е по-лесна и по-евтина.

Фотополимерни фасети

Фотополимерните фасети са отлична алтернатива на порцелановите фасети. Те са по-евтини, могат да бъдат изработени в едно посещение и могат да имат добра естетика (в зависимост от уменията на стоматолога). Фотополимерите обаче са по-малко издръжливи от порцелана и се нуждаят от по-честа смяна (веднъж на няколко години).

Ортодонтско лечение

Ортодонтското лечение е алтернатива на фасетите, когато е необходимо правилно подреждане на зъбите и затваряне на разстоянията между зъбите, но пациентът не желае промяна на формата, размера и цвета им. Ортодонтското лечение се предпочита при зъби, които са разположени извън зъбната дъга – в тези случаи с фасети не може да се постигне оптимален естетически резултат. Ортодонтското лечение изисква продължително време (най-често 1-2 години), скъпо е, след него трябва да се носят ритейнери, които да не позволят на зъбите да се върнат към първоначалната си позиция. Ортодонтското лечение също е свързано с риск за твърдите зъбни тъкани (кариес около брекетите поради невъзможност за ефективно почистване), гингивит, костна резорбция и пародонтит.

Вашият стоматолог ще ви предложи оптимално терапевтично решение.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите фасети можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ФАСЕТИ

• Зъбни фасети
• Показания за фасети
• Порцеланови фасети
• Композитни фасети
• Порцеланови или композитни фасети?
• Фасети със или без изпиляване на зъбите?
• Директни или индиректни фасети?
• Холивудска усмивка
• Предимства и недостатъци
• Грижа за фасетите
• Цени на фасетите
• Гаранция за фасетите

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ
Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металокерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца