Порцелановите коронки се използват, когато увреждането на зъба е по-обширно и когато заменят предходни коронки (най-често от металокерамика). Особено предизвикателство е поставянето или смяната на единична порцеланова коронка.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
ХОЛИВУДСКА УСМИВКА С ПОРЦЕЛАНОВИ КОРОНКИ И ФАСЕТИ

Пациент с множество пломби и коронки желае естетично възстановяване с порцеланови фасети и коронки с избелен цвят (BL3).

Зъботехник: Любомир Филимонов

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
ЛЕЧЕНИЕ НА АБРАЗИЯ И ПЪЛНА ПРОМЯНА НА УСМИВКАТА С ПОРЦЕЛАНОВИ КОРОНКИ И ФАСЕТИ

Пациент с абразия на предните горни и долни зъби и дълбока захапка. На първия етап от лечението след анализ на оклузията бе повдигната височината на захапката чрез оклузални фасети. Така се освободи място за възстановяване на предните зъби. Зъбите бяха възстановени с максимално щадящи конструкции – горните зъби с порцеланови коронки, а долните – с порцеланови фасети.

Абразията често се дължи на патологични рефлекси, като стискане и скърцане със зъби (бруксизъм), особено по време на сън, когато пациентът няма контрол. Поради това пациентът трябва да носи силиконова шина върху зъбите си по време на сън.

Абразията на зъбите е свързана с понижаване на височината на захапката и задълбочаване на нормалните гънки на кожата около носа и устата – т.нар. старчески вид. Възстановяването на височината на оклузията изглажда и кожните гънки и връща младия вид на лицето.

 

Зъботехник: Любомир Филимонов

Лечение на абразия - повдигане на височината на захапката

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
СМЯНА НА ПОРЦЕЛАНОВИ КОРОНКИ

Смяната на коронка е специфичен проблем, особено в случаите, когато старата коронка е изработена от друг зъботехник. При изработването на единична коронка са повишени изискванията към зъботехническата работа и често се препоръчва смяната и на коронката на симетричния зъб (ако има такава), особено при горни централни резци.

Пациент с фрактура на ръба на порцеланова коронка иска смяна. Изработени са две нови коронки за двата централни резци.

Зъботехник: Любомир Филимонов

Д-р Мая Живкова

За повече информация за порцелановите коронки можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт