Поставяне на коронка

ПОСТАВЯНЕ НА КОРОНКА

Коронката се изработва при голямо разрушение на зъба и по естетични показания. Коронката може да се постави върху естествен зъб и върху имплант. Коронката обхваща плътно останалите зъбни тъкани и ги предпазва от допълнително увреждане. Коронка може да се постави при голямо разрушение, голяма пломба, след канално лечение (което е свързано с отслабване на зъба), оцветяване на зъба, неправилна форма и позиция на зъба в зъбната дъга.

Поставянето на коронка се извършва в няколко посещения.

1. Преглед и оценка на показанията за коронка

В първото посещение се извършва обстоен преглед на зъбите, включително рентгенови снимки. Обсъждат се желанията и очакванията на пациента.

Предни зъби с множество кариеси преди поставяне на металокерамични коронки

На този етап се прави избор на коронка:

2. Диагностичен моделаж

Когато пациентът желае възстановяване на множество зъби и промяна на формата или големината на зъбите, както и при повдигане на захапката при абразия на зъбите, зъботехникът прави восъчен модел на бъдещите коронки/мостове. При единични коронки диагностичен моделаж обикновено не е необходим, тъй като се цели постигане на симетрия със същия зъб от другата страна.

3. Подготовка на зъба за коронка

Зъбите, които се нуждаят от коронка, обикновено са силно разрушени и често се налага предварителната им подготовка – канално лечение, смяна на фотополимерно изграждане, щифтово изграждане, хирургични манипулации и др.

4. Mock-up

Ако пациентът желае значителна промяна във формата, размера или цвета на зъбите, се препоръчва да се напраим mock-up – фотополимерен модел на бъдещите зъби в устата на пациента. Така пациентът може да добие представа как ще изглежда желаната от него промяна и да пожелае корекции преди изпиляването на зъбите.

5. Определяне на цвета

Този етап обикновено протича в присъствието на зъботехника, който определя цвета и си отбелязва изискванията на пациента. Правят се фотографии на зъбите и на лицето на пациента.

Поставяне на металокерамични коронки - временни коронки и избор на цвят

6. Изпиляване на зъба и отпечатък

Зъбът се изпилява. Ако зъбът е витален, се поставя анестезия. Взема се отпечатък с висококачествен силикон.

Поставяне на металокерамични коронки - прагово изпиляване на зъбитеПоставяне на металокерамични коронки - отпечатък

7. Временна коронка

Изработва се временна коронка за защита на изпиления зъб. Временната коронка се изработва на място.

Поставяне на металокерамични коронки - временни коронки и избор на цвят

8. Изработване на коронката в лабораторията

Металокерамични коронки на работния моделМеталокерамични коронки

9. Залепване на готовата коронка

Когато зъботехникът изработи коронката, временната коронка се отстранява и зъбът се почиства. На пациента се дава достатъчно време да огледа и да одобри коронката. Ако пациентът желае корекции, те се извършват в кабинета или в зъботехническата лаборатория и коронката се циментира след одобрението на пациента. Проверява се захапката.

Металокерамични коронки на предни зъби - завършен вид

Д-р Мая Живкова

За повече информация за поставянето на коронка можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт