Протетична терапия

ЗЪБНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Протетичната стоматология се занимава със зъбно протезиране – възстановяване на големи дефекти на зъбите. Зъбното протезиране се извършва в колаборация със зъботехническата лаборатория.

Големи разрушения на зъбите

Големи разрушения на зъбите се възстановяват с различни конструкции, изработени в зъботехническата лаборатория:

  • Инлеи, онлеи и овърлеи (частични коронки) – при частично разрушение на коронката на задни зъби
  • Фасети – при частично разуршение на коронката на предни зъби
  • Коронки – при голямо разрушение на коронката на предни и задни зъби
  • Лети и композитни щифтови пънчета – при пълно разрушение на коронката на зъба и здрав корен
  • Щифтови коронки– при пълно разрушение на коронката на зъба и здрав корен

Липсващи зъби

Липсващи зъби се възстановяват чрез:

  • Имплант
  • Мост
  • Частична протеза
  • Цяла протеза

ПРОТЕТИЧНИ УСЛУГИ ОТ ЕСТЕДЕНТАЛ

Д-р Мая Живкова

За повече информация за показанията за зъбното протезиране можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт