Стари пломби и фрактурирани зъби

СТАРИ ПЛОМБИ

Стари пломби са естетичен и функционален проблем. От една страна те нарушават функцията и красотата на зъбите, а от друга способстват за развитие на вторичен кариес.

Смяна на пломба

Смяна на пломба се налага, когато пломбата промени качествата си – цвета си (пожълтяване, почерняване), структурата си (става по-неравни и грапави), когато се появят дефекти в нея – оцветени ръбове, отчупени ръбове, отчупени парчета. Пломбата, която е цяла, но с тъмно оцветяване по ръбовете си, вече не запечатва херметично зъба – под нея могат да навлизат храни, течности, бактерии и да се развие кариес.

При редовните профилактични прегледи стоматолозите обръщат внимание и на качеството на наличните пломби и коронки в устата на своите пациенти. Вашият стоматолог може да ви препоръча смяна на пломба или коронка, когато това е наложително.

Смяна на пломба по естетични показания

Смяната на пломба по естетически показания е честа, особено при пломби на предните зъби и при стари амалгамени пломби. Все повече хора избират красота и функционалност вместо функционалност без красота. Новите материали съчетават всички необходими качества, търсени от пациентите – красота, естествен вид, стабилност в устатата, дълготрайност.

Стара пломба

ФРАКТУРИ НА ЗЪБИТЕ

Части от зъбите могат да се отчупят в резултат на травма или под действие на дъвкателното налягане. Ако фрактурата засяга само емайла и дентина на зъба, зъбът може да се възстанови с фотополимер. Ако фрактурата засяга зъбната пулпа, е необходимо да се проведе канално лечение. Ако фрактурата засяга зъбния корен, обикновено се провежда канално лечение с щифтово възстановяване. В по-редки случаи може да се наложи изваждане на зъба. Вашият лекар ще избере материал и метод на възстановяването, който е оптимален за вашите нужди.

Случай от нашата практика:

Възстановяване на фрактурирани зъби с щифтови порцеланови коронки

Преди металокерамични щифтови коронки – разрушени горни странични резци със здрави корени

ВИДОВЕ ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Фотополимерни пломби

Фотополимерните пломби (обтурации) обикновено се изработват при загуба на по-малко от 40% от зъбните тъкани. Фотополимерните обтурации имат продължителна издръжливост, когато се използват качествени материали по индикации. Директните фотополимерни пломби са подходящи за предни зъби и за малки разрушения на задните зъби.

Случай от нашата практика:

Възстановяване на множество кариеси с фотополимерни пломби в едно посещение

Преди саниране на устната кухинаСаниране на зъбите в едно помещение

Инлеи

Инлеите, онлеите и овърлеите се изработват при загуба на зъбни тъкани над 40%. Те се изработват за дъвкателните зъби. Могат да бъдат естетични – от фотополимер, металокерамика, керамика, или неестетични –  от метал. Колкото по-назад в зъбната редица се намира зъбът, толкова повече показания има за изработване на инлей и толкова повече намаляват естетичните изисквания.

Случай от нашата практика:

Възстановяване на долен кътник с фотополимерен инлей

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния моделФотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) на долен кътник

Фасети

При множество или големи и неестетични пломби на предните зъби се предпочита изработване на фотополимерни фасети или порцеланови фасети. Така се постига еднакъв и естетичен вид на зъбите и по-добра естетика.

Случай от нашата практика:

Възстановяване на централни резци с големи пломби с порцеланови фасети

Централни резци с големи пломби Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Порцеланови фасети на централни резци - краен резултат

Коронки

Коронките се изработват при загуба на повече от 60-70% от зъбните тъкани. Когато е загубен голям обем от тъканите на зъба, останалите налични тъкани са отслабени и са с повишен риск за фрактура под действие на дъвкателните натоварвания. Зъбните коронки предпазват наличните тъкани, но и ги защитават от допълнително увреждане.

 

Д-р Мая Живкова

За повече информация за фрактурите на зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт