Стари пломби и фрактурирани зъби

Старите пломби и фрактурираните части от зъба са естетичен и функционален проблем. От една страна те нарушават красотата на зъбите, а от друга способстват за развитие на вторичен кариес.

 

СТАРИ ПЛОМБИ

Подмяната на пломбите се налага, когато те променят качествата си – цвета си (пожълтяване, почерняване), структурата си (стават по-неравни и грапави), когато се появят дефекти в тях – оцветени ръбове, отчупени ръбове, отчупени парчета. Пломбата, която е цяла, но с тъмно оцветяване по ръбовете си, вече не запечатва херметично зъба – под нея могат да навлизат храни, течности, бактерии и да се развие кариес.

При редовните профилактични прегледи стоматолозите обръщат внимание и на качеството на наличните пломби и коронки в устата на своите пациенти. Вашият стоматолог може да ви препоръча смяна на пломба или коронка, когато това е наложително.

Смяната на пломби по естетически показания е честа, особено при пломби на предните зъби и при стари амалгамени пломби. Все повече хора избират красота и функционалност вместо функционалност без красота. Новите материали съчетават всички необходими качества, търсени от пациентите – красота, естествен вид, стабилност в устатата, дълготрайност.

Стара пломба

 

ФРАКТУРИ НА ЗЪБИТЕ

Части от зъбите могат да се отчупят в резултат на травма или под действие на дъвкателното налягане. Ако фрактурата засяга само емайла и дентина на зъба, зъбът може да се възстанови с фотополимер. Ако фрактурата засяга зъбната пулпа, е необходимо да се проведе канално лечение. Ако фрактурата засяга зъбния корен, обикновено се провежда канално лечение с щифтово възстановяване. В по-редки случаи може да се наложи изваждане на зъба.

Зъбна фрактура

 

Вашият стоматолог ще избере материал и метод на възстановяването, който е оптимален за вашите нужди.

 

ВИДОВЕ ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

 

Фотополимерни пломби

Фотополимерните пломби обикновено се изработват при загуба на по-малко от 40% от зъбните тъкани. Фотополимерните обтурации имат продължителна издръжливост, когато се използват качествени материали по индикации. Директните фотополимерни пломби са подходящи за предни зъби и за малки разрушения на задните зъби.

 

Инлеи

Инлеите, онлеите и овърлеите се изработват при загуба на зъбни тъкани над 40%. Те се изработват за дъвкателните зъби. Могат да бъдат естетични – от фотополимер, металокерамика, керамика, или неестетични –  от метал. Колкото по-назад в зъбната редица се намира зъбът, толкова повече показания има за изработване на инлей и толкова повече намаляват естетичните изисквания.

Клиничен случай 1:
Фотополимерен инлей

Фотополимерен овърлейФотополимерен овърлей

 

Клиничен случай 2:
Метален инлей

Метален инлейМетален инлей

 

Фасети

При множество пломби на предните зъби се предпочита изработване на фотополимерни или порцеланови фасети. Така се уеднаквява вида на зъбите и се постига по-добра естетика.

Клиничен случай:
Фотополимерни фасети

Фотополимерни фасетиФотополимерни фасети

 

Коронки

Коронките се изработват при загуба на повече от 60-70% от зъбните тъкани. Когато е загубен голям обем от тъканите на зъба, останалите налични тъкани са отслабени и са с повишен риск за фрактура под действие на дъвкателните натоварвания. Зъбните коронки предпазват наличните тъкани, но и ги защитават от допълнително увреждане.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за фрактурите на зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ

Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Фасети
• Порцеланови фасети
• Фотополимерни фасети
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металокерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца

 

ДРУГИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна терапия
Протетична терапия
Хирургична терапия