Щифтово изграждане на зъби е показано за зъби с големи разрушения и здрави корени, с достъпни коренови канали и добре проведено канално лечение.

Съществуват различни методи за щифтово изграждане на зъби:

С най-висока степен на задръжка са летите метални щифтове, които отговарят напълно на анатомията на кореновия канал и плътно прилягат към него. При използването на фабрични щифтове винаги остава известно пространство между щифта и корена, което при фиброщифтовете се компенсира отчасти от технологията на бондинга.

Представяме няколко случая на щифтово изграждане на зъби от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Металокерамични коронки с щифтове на резци – преди и след

Млад пациент с изцяло разрушени горни странични резци. След проведено канално лечение зъбите са възстановени с металокерамични коронки с лят щифт и прагов порцелан за повишена естетика. Кариесите на централните резци са възстановени с фотополимер (бондинг). Зъботехник: Любомир Филимонов.

Металокерамични щифтови коронки на горните странични резци – краен резултат

 

Преди: Напълно разрушени горни странични резци. Проведено е канално лечение и са изработени металокерамични коронки с монолитно отлети щифтове. Готови коронки върху работния модел.

Преди металокерамични щифтови коронки – разрушени горни странични резци със здрави корениМеталокерамични щифтови коронки на работния модел

След: Циментиране на щифтовите коронки в кореновите канали на страничните резци. Отстраняване на кариесите и естетично възстановяване на централните резци и корекция на режещия ръб на десния централен резец (вляво на снимката) с естетична цел.

Металокерамични щифтови коронки

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Щифтова металокерамична коронка на дъвкателен зъб – преди и след

Млад пациент с масивно разрушение на зъбната коронка на долния втори предкътник в резултат на кариес, който засяга и пулпата (пулпит). Проведено е канално лечение и възстановяване с металокерамична щифтова коронка. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Преди: Разрушен долен втори предкътник със здрав корен. Проведено е канално лечение и е изработена металокерамична коронка с лят щифт.

Разрушен втори долен предкътник със здрав коренМеталокерамична щифтова коронка на работния модел

След: Металокерамична коронка с щифт на втори долен предкътник – краен резултат. Всички здрави структури на зъба са запазени, тъй като границата им не попада във видимата област при усмивка и не нарушава естетиката. Коронката е изработена с метален ръб откъм страната на езика, който осигурява минимално дразнене на венеца и се предпочита при задните зъби, когато не попада в естетичната зона.

Металокерамична коронка с лят щифтМеталокерамична щифтова коронка на втори долен предкътник - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Лети щифтови пънчета и металокерамични коронки за възстановяване на абразирани резци – преди и след

Млад пациент с абразия в напреднал стадий. Резците са силно абразирани и са възстановени с лети щифтови пънчета и металокерамични коронки. Проведено е комплексно лечение с възстановяване на височината на захапката, дъвкателната функция и естетиката. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Лечение на абразия с металокерамични коронки и мостове - краен резултат

Преди: Силно абразирани горни резци с прозиране на пулпата и чувствителност. Резците са девитализирани, проведено е канално лечение и каналите са подготвени за щифтови изграждания. Запазени са всички здрави зъбни тъкни.

Лечение на абразия - подготовка на абразираните зъби за щифтово изграждане с щифтови пънчета и металокерамични коронкиЛети метални щифтови пънчета на работния модел

След:  Изработени са лети щифтови пънчета (пинлеи) и металокерамични коронки за възстановяване на резците.

Лети метални щифтови пънчетаЛечение на абразия - възстановяване с лети щифтови пънчета и металокерамични коронки

Лечение на абразия - възстановяване с металокерамични коронки Лечение на абразия

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Двучастово щифтово пънче за възстановяване на кътник

Двучастовото щифтово пънче се изработва при големи разрушения на многокоренови зъби (основно кътници), когато е необходима допълнителна задръжка в повече от един канал и каналите не са успоредни.

Двучастово лято щифтово пънче (пинлей) върху работен моделДвучастово лято щифтово пънче (пинлей)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Изграждане на разрушени зъби с фиброщифтове и фотополимер – преди и след

Млад пациент желае бързо изграждане на силно разрушени предни зъби. Почистени са увредените тъкани и е проведено канално лечение на някои от зъбите. Зъбите са изградени с фиброщифтове и фотополимер в едно посещение.

Изграждане с фиброщифтове и фотополимер

Разрушени зъби преди изграждане с фиброщифтове и фотополимерИзграждане с фиброщифтове и фотополимер

Д-р Мая Живкова

За повече информация за щифтовите изграждания на зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт