Изваждане на мъдрец

Мъдреците са нормални зъби с няколко особености – поникват по-късно през живота (най-често между 17 и 25 години), при някои хора липсват зародиши на мъдреци, при някои хора зародишите на мъдреците остават включени в костта. В някои случаи пробивът на мъдреците е свързан с усложенения и тогава се налага намеса. Мъдреците не трябва да бъдат…