Усложнения при коронки и мостове

 

Ако показанията за поставяне на коронка и клиничният протокол са спазени, усложненията са редки.

 

• Необходимост от канално лечение
Не е нужно зъбът да се умъртвява преди да се постави коронка. Ако зъбът бъде изпилен правилно, остава достатъчен обем от зъбна тъкан, която осигурява защита на зъбната пулпа (зъбния нерв). В случаи на дълбоки кариеси обаче е трудно да се прецени дали пулпата е здрава по време на подготовката на зъба за коронка. След поставянето на коронката може да се наложи канално лечение на зъба. Друга причина за канално лечение може да бъде травма въху зъба, която уврежда пулпата и предизвиква травматичен пулпит. В тези случаи в дъвкателната повърхност на коронката се прави отвор, през който се осигурява достъп до каналите. След приключване на лечението този отвор се възстановява със специален фотополимер. В някои случаи може да се наложи смяна на коронката.

Това усложнение се предотвратява чрез спазване на правилата за изпиляване на зъбите и максимално прецизна оценка на състоянието на зъби с големи разрушения.

 

• Кариес на корена на зъба
Под ръба на коронката може да се развие кариес. В редки случаи е възможно обтурирането му и не се налага смяна на коронката. Ако кариесът е проникнал в дълбочина под коронката, коронката трябва да се смени.

Това усложнение се предотвратява чрез точно изработвена не коронката и регулярни контролни прегледи.

 

• Възпаление на венеца
Понякога венецът в съседство с ръба на коронката се възпалява от механичното дразнене дори при добре изработени ръбове. По-често това се случва при коронки с безпрагово изпиляване. Възпалението може да засяга само венеца – гингивит, или венеца и подлежащата кост – пародонтит. Симптомите са болезненост на зъба при натиск, възпаление – зачервяване и болка на венеца. При добре изработена коронка състоянието отзвучава до няколко дни и не изисква смяна на коронката. Ако коронката е с груби ръбове и предизвиква постоянно възпаление на венеца, е необходимо да бъде сменена.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна прагова коронка и регуларни прегледи.

 

• Отдръпване на венеца
В съседство с груб ръб на коронка възпалението на венеца понякога води до отдръпването му от коронката и откриване на корена. Това се дължи на механичното дразнене от ръба на коронката. Свързано е с нарушение на естетиката и може да бъде болезнено при живи зъби. Това състояние прогресира с времето и изисква сваляне на коронката и изработване на нова коронка с точни ръбове.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна прагова коронка и регуларни прегледи.

 

• Оцветяване на венеца
Понякога металният ръб на коронката оцветява съседния венец в сивкаво. Препоръчва се смяна на коронката.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна коронка с прагов порцелан.

 

• Фрактура на керамиката и/или на метала 
В редки случаи се наблюдава отчупване на части от порцелана на порцеланови или металокерамични коронки и мостове. По-рядко е счупването на металната инфраструктура на мост. Малки дефекти могат да бъдат поправени в устата. По-големите дефекти и дефектите в области с високи естетични изисквания налагат смяна на конструкцията.

Клиничен случай: Смяна на фрактурирана порцеланова коронка

Смяна на порцеланова коронка - фрактура на ръба на коронкатаСмяна на порцеланова коронка - краен резултат

Д-р Мая Живкова

За повече информация за усложненията при коронки и мостове можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт