Усложнения при коронки и мостове

УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА КОРОНКА ИЛИ МОСТ

Ако показанията за поставяне на коронка или мост са спазени, както и протоколът на работа, усложненията са много редки.

Необходимост от канално лечение

Не е нужно зъбът да се умъртвява преди поставяне на коронка. Обратно, по-добре е зъбът да остане жив, с нормално кръвоснабдяване и инервация. Ако зъбът бъде изпилен правилно, остава достатъчен обем от зъбна тъкан, която осигурява защита на зъбната пулпа (зъбния нерв).

Когато зъбът има дълбок кариес или голямо разрушение (фрактура), понякога е трудно да се прецени дали пулпата е здрава по време на подготовката на зъба за коронка. След поставянето на коронката може да се наложи канално лечение на зъба. Друга причина за канално лечение може да бъде травма въху зъба, която уврежда пулпата и предизвиква травматичен пулпит.

Ако зъбът се нуждае от канално лечение, върху дъвкателната повърхност на коронката се прави отвор, през който се осигурява достъп до каналите. След приключване на лечението този отвор се възстановява с фотополимер. В някои случаи може да се наложи смяна на коронката.

Това усложнение се предотвратява чрез спазване на правилата за изпиляване на зъбите и максимално прецизна оценка на състоянието на зъби с големи разрушения.

Кариес на корена на зъба

Когато ръбът на коронката е груб и неточен, венецът се възпалява, отдърпва се от коронката и открива корена на зъба. Под ръба на коронката, върху корена, може да се развие кариес. В редки случаи е възможно пломбирането му и не се налага смяна на коронката. Ако кариесът е проникнал в дълбочина под коронката, коронката трябва да се смени.

Това усложнение се предотвратява чрез прагово изпиляване, прецизни ръбове на коронката и регулярни контролни прегледи.

Възпаление на венеца

Понякога венецът в съседство с ръба на коронката се възпалява дори при добре изработени ръбове на коронката. По-често това се случва при коронки с безпрагово изпиляване. Възпалението може да засяга само венеца – гингивит, или венеца и подлежащата кост – пародонтит. Симптомите са болезненост на зъба при натиск, възпаление – зачервяване и болка на венеца. При добре изработена коронка състоянието отзвучава до няколко дни и не изисква смяна на коронката. Ако коронката е с груби ръбове и предизвиква постоянно възпаление на венеца, е необходимо да бъде сменена.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна прагова коронка и регулярни прегледи.

Отдръпване на венеца

Когато коронката има груб ръб (по-често при безпрагово изпиляване), венецът се възпалява и понякога се отдръпва от коронката и открива корена. Това се дължи на механичното дразнене от ръба на коронката. Естетиката се нарушава, а при живи зъби се появява и болезненост. Това състояние прогресира с времето и изисква смяна на коронката.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна прагова коронка и регулярни прегледи.

Случай от нашата практика

Смяна на металокерамични коронки, причиняващи възпаление и отдръпване на венеца

Смяна на металокерамични коронки – преди лечениетоСмяна на металокерамични коронки – след лечението

Оцветяване на венеца

Понякога металният ръб на коронката оцветява съседния венец в сивкаво. Препоръчва се смяна на коронката.

Това усложнение се предотвратява чрез изработване на точна коронка с прагов порцелан.

Фрактура на порцелана и/или метала

В редки случаи се наблюдава отчупване на части от порцелана на порцеланови или металокерамични коронки и мостове. По-рядко е счупването на металната инфраструктура на мост, обикновено при тънка връзка между зъбите на по-големи мостове. Малки дефекти могат да бъдат поправени в устата. По-големите дефекти и дефектите в области с високи естетични изисквания налагат смяна на конструкцията.

Случай от нашата практика

Фрактура на порцеланов ръб и смяна на порцеланови коронки

Смяна на порцеланови коронки - счупен порцеланов ръбСмяна на порцеланови коронки - краен резултат

Д-р Мая Живкова

За повече информация за усложненията при коронки и мостове можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт