Възстановяване на рузрушени зъби

ЗЪБИ С ГОЛЕМИ РАЗРУШЕНИЯ

Ако смятате, че имате зъб за вадене – проучете възможностите за възстановяване на вашия зъб.

Зъбите с големи разрушения са често срещан проблем в денталната практика. Те могат да се дължат на напреднал кариес или на травма. Разрушението може да обхваща коронката и/или и корена на зъба. Зъбите с големи разрушения могат да бъдат възстановени, ако имат здрав корен, здрав венец и здрава кост.

ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕНИЕ НА КОРОНКАТА НА ЗЪБА

Частично разрушение на коронката без засягане на нерва

Не се налага умъртвяване на зъба. Коронката на зъба може да бъде възстановена с естетична фотополимерна пломба за предните зъби и обикновена пломба, инлей или частична коронка от фотополимер, метал, металокерамика или порцелан. Възстановяването зависи от вида на разрушението и естетическите изисквания на пациента.

Частично разрушение на коронката със засягане на нерва

Необходимо е лечение на каналите на зъба – изваждане на нерва и запълване на каналите със специална паста. Зъбът може да бъде възстановен с обикновена пломба, с инлей, с частична коронка, с традиционна коронка или с щифтова коронка в зависимост от степента на разрушението и естетическите изисквания на пациента.

Случай от нашата практика:

Фотополимерен инлей за възстановяване на голямо разрушение на дъвкателен зъб

Фотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) върху работния моделФотополимерен инлей (овърлей, полукоронка) на долен кътник

ПЪЛНО РАЗРУШЕНИЕ НА  КОРОНКАТА НА ЗЪБА

Зъбите с напълно разрушена коронка могат да бъдат възстановени с щифтово изграждане, ако коренът на зъба е здрав и  каналите са лекувани добре. Възстановяването на зъби с напълно разрушена коронка може да стане по няколко начина.

Изграждане на зъб с фиброщифт и фотополимер

Това изграждане е подходящо за зъби, при които фрактурната линия е над нивото на венеца и има запазен зъбен емайл. Изграждането с фиброщифт и фотополимер е естетично и е подходящо за предни зъби, които се възстановяват с полупрозрачни порцеланови коронки.

Случай от нашата практика:

Изграждане на горен страничен резец с фиброщифт и фотополимер

Преди саниране на устната кухинаСаниране на зъбите в едно помещение

Изграждане на зъб с лято щифтово пънче и коронка

След подходяща обработка на каналите се изработва щифтово пънче от метал. То се циментира в един или повече канали на зъба. Върху него се поставя традиционна коронка, най-често от металокерамика. Това изграждане е подходящо за зъби с разрушения под нивото на венеца.

Случай от нашата практика:

Изграждане на резци с лято щифтово пънче и металокерамична коронка

Лечение на абразия - възстановяване с лети щифтови пънчета и металокерамични коронкиЛечение на абразия

Изграждане на зъб с щифтова коронка

Щифтовата коронка представлява коронка от металокерамика или метал, която е монолитно отлята с щифт, който се циментира в кореновия канал. Подходяща е за изграждане на зъби с разрушения на нивото на венеца. Праговият порцелан осигурява висока естетика за фронталните зъби.

Случай от нашата практика:

Изграждане на резци с щифтови металокерамични коронки с прагов порцелан

Преди металокерамични щифтови коронки – разрушени горни странични резци със здрави корени Металокерамични щифтови коронки

Металокерамични щифтови коронки на работния модел

При изграждане на предни зъби зъби има повишени естетични изисквания. Предните зъби могат да бъдат възстановени с фиброщифтове и фотополимерни изграждания и щифтови пънчета от циркониев оксид с порцеланови коронки. По-евтин вариант, който осигурява добра естетика, е възстановяването с шифтова металокерамична коронка с керамичен праг.

РАЗРУШЕНИЕ НА КОРЕНА НА ЗЪБА

Възможността за изграждане на зъби с коренови разрушения зависи от степента на разрушението, състоянието на костта и венеца, състоянието на кореновите канали, вида на зъба. Предните зъби са с по-добра прогноза от задните зъби.

При разрушението на горната 1/3 от корена зъбът обикновено може да бъде възстановен с частична коронка или лято щифтово пънче и металокерамична коронка. По-дълбоките разрушения имат по-лоша прогноза.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за възстановяването на зъби с големи разрушения можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт