При липсващи зародиши на постоянни зъби и персистиращи млечни зъби или пространства между зъбите, както и при зъби с атипична форма и размер, преемоделирането на зъбите с фотополимер (бондинг) е най-лесният, бърз и евтин метод за постигане на хармония на усмивката.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:
ЗАТВАРЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕ

Пациентка с разстояние между централните резци (диастема) и странични резци с неправилна форма. Премоделиране на зъбите с фотополимер без изпиляване. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Бондинг - затваряне на разстояния между зъбите

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:
ЗАТВАРЯНЕ НА ДИАСТЕМА 

Пациентка с диастема, липсващи зародиши на горните странични резци и кучешки зъби, заели мястото на страничните резци. Директно затваряне на диастемата и консервативно премоделиране на кучешките зъби в странични резци в едно посещение без изпиляване на зъбите. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Диастема и липса на зародиши на страничните рецзи

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:
ЗАТВАРЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕ

Пациентка с разстояния между зъбите. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:
ЗАТВАРЯНЕ НА РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗЪБИТЕ

Пациентка с разстояния между зъбите. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:
ЗАТВАРЯНЕ НА ДИАСТЕМА

Пациентка с разстояние между горните централни резци (диастема). Диастемата е затворена чрез премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Бондинг - затваряне на диастема

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:
ЗАТВАРЯНЕ НА ДИАСТЕМА

Пациент с диастема (разстояние между централните резци), липсващи зародиши на горните странични резци и кучешки зъби, заели тяхното място в зъбната редица. С фотополимер е затворено разстоянието между централните резци, а кучешките зъби са премоделирани като странични резци (бондинг). Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за затварянето на разстоянията между зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт