Разстояние между зъбите се получава при липса на зародиши на зъбите, при персистиращи млечни зъби, при зъби с атипична форма и размер, при загуба на зъби и разреждане на останалите зъби, при пародонтоза и разместване на зъбите.

Премоделирането на зъбите с фотополимер (бондинг) е най-лесният, бърз и евтин метод за затваряне на разстояние между зъбите и създаването на хармонична усмивка. Други терапевтични възможности са ортодонтското лечение, поставянето на фасети или коронки, шиниране на зъбите и други в зависимост от причината и размера на разстоянията между зъбите.

Представяме няколко случая от нашата клинична практика на затваряне на разстояния между зъбите – преди и след лечението. Някои пациенти желаят само затваряне на разстоянията и запазване анатомичния вид на зъбите, а други искат и промяна на формата на зъбите.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Затваряне на разстояние между зъбите и промяна на формата на зъби с неправилна форма – преди и след

Млада пациентка с разстояние между централните резци (диастема). Страничните резци са правилно подредени в зъбната дъга, но имат неправилна форма. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг) без изпиляване. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Затваряне на разстояние между зъбите - бондинг

Преди и след:

Разстояние между зъбите - преди бондингЗатваряне на разстояние между зъбите - бондинг

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Затваряне на разстояние между зъбите и промяна на формата на зъби  – преди и след

Пациентка с разстояние между централните резци (диастема) и липсващи зародиши на горните странични резци. Кучешките зъби са заели мястото на страничните резци. Пациентката не желае идеална усмивка, а естествена хармонична усмивка, поради което е използван консервативен подход. Разстоянието между централните резци е затворено чрез премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг) без изпиляване. Върховете на кучешките зъби са леко изпилени и кучешките зъби са моделирани като странични резци. Използвана е послойна техника за възстановяване на зъбите (layering). Възстановяване в едно посещение.

Затваряне на разстоянието между централните резци и премоделиране на кучешките зъби като странични резци - бондинг

Преди и след:

Разстояние между централните резци, липса на зародишни на страничните резци и кучешки зъби, които са заели мястото на страничните резциЗатваряне на разстоянието между централните резци и премоделиране на кучешките зъби като странични резци - бондинг

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Преместване на централен резец по време на бременност и корекция с бондинг – преди и след

Млада с разстояние между централните резци, което се е отворило по време на бременност. Левият централен резец се е преместил и се е ротирал. В този случай е трудно постигането на пълна симетрия без изпиляване на изместения зъб, затова е търсен компромисен вариант – естествена усмивка без идеална симетрия; след възстановяването левият резец е малко по-широк. Възстановяване с бондинг в едно посещение.

Преди и след: 

Преместване на зъб по време на бременностПреместване на зъб по време на бременност - корекция с бондинг

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Затваряне на малки разстояния между зъбите и промяна на формата на зъбите – преди и след

Пациентка с разстояния между зъбите и малки дефекти във формата на зъбите. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг) и затваряне на пространствата между тях. Възстановяване в едно посещение.

Затваряне на разстояния между зъбите - бондинг

Преди и след:

Разстояния между зъбитеЗатваряне на разстояния между зъбите - бондинг

Затваряне на разстояния между зъбите - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Затваряне на разстояния между зъбите и промяна на формата на зъбите с бондинг – преди и след

Пациентка с разстояния между зъбите. Премоделиране на зъбите с фотополимер (бондинг). Възстановяване в едно посещение.

Преди и след:

Раазстояние между зъбите - преди бондингЗатваряне на разстояние между зъбите и промяна на формата на зъбите с бондинг

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 6:

Затвяране на диастема – преди и след

Пациентка с разстояние между горните централни резци (диастема). Диастемата е затворена чрез бондинг. Възстановяване в едно посещение.

Затваряне на диастема - бондинг

Преди и след:

Диастема преди бондингЗатваряне на диастема - бондинг

Д-р Мая Живкова

За повече информация за затварянето на разстоянията между зъбите можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт