Затваряне на разстояние между централните резци с бондинг

 

Клиничен проблем:

Разстояние между централните резци на горната челюст – диастема

Млада пациентка с разстояние между централните резци на горната челюст (диастема).

 

Клинично решение:

Затваряне на разстояние между централните резци с бондинг

Разстоянието между горните централни резци (диастема) е симетрично. Централните резци имат неправилна форма и назъбени ръбове. Чрез моделиране на формата на зъбите с бондинг е възстановена симетрията на резците и е постигнат плътен контакт между тях.

Затварянето на диастема с бондинг се извършва в едно посещение.

Бондингът е по-бърза, по-евтина и консервативна алтернатива на ортодонтското лечение в случаи като този. При тази процедура напълно се запазват зъбите. Естетичният ефект на възстановяването се запазва в продължение на години при конвенционална ежедневна хигиена на зъбите. Отчупване на части от възстановяването са много редки – тънки ъгълчета и ръбчета, но поправката в тези случаи е лесна и не налага смяната на цялото възстановяване.

 
Затваряне на разстояние между централните резци с бондинг

 

 

Допълнителна информация

Бондинг
Затваряне на разстояния между зъбите
Затваряне на разстояния между зъбите – случаи от клиничната практика
 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.