Циркониеви коронки и мостове се изработват от циркониев диоксид с или без порцелан. Циркониевите мостове и коронки предоставят идеална естетика, тъй като и циркониевият диоксид, и порцеланът пропускат и отразяват светлината както естествените зъби. И при дневна, и при изкуствена светлина (напр. в нощни клубове) циркониевите коронки не се отличават от естествените зъби. Друго предимство на циркониевите коронки и мостове е високата им издръжливост.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:

ЦИРКОНИЕВ МОСТ

Млада пациентка с изваден долен втори кътник вдясно желае максимално естетично възстановяване. Липсващият зъб е възстановен с циркониево-керамичен мост. Зъбите са изпилени прагово и е запазен виталитетът на третия долен кътник (мъдрец). Поради на липса на място коронката на мъдреца е без порцеланово покритие. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Циркониев мостЦиркониев мостЦиркониев мостЦиркониев мостЦиркониев мостЦиркониев мост

Д-р Мая Живкова

За повече информация за циркониевите коронки и мостове можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт